Muokattu: 06.04.2017 - 08:59

Avainsanat: Nuoret, Työelämä

Tutustu ja tienaa

Tutustu työelämään ja tienaa” kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin ja työelämään, työelämän pelisääntöihin ja työtehtäviin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat suositelleet jäsenliitoille, että ne edistäisivät koululaisten kesäharjoitteluohjelman toteutumista myös jatkossa. ”Tutustu työelämään ja tienaa” -mallin toteuttamiseksi tarvittavista kirjauksista tulee sopia alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Kaupan alalla

PAM ja Kaupan Liitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kaupan alalla vuonna 2017. Se tarjoaa peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalle. Ohjelma perustuu keskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen. PAMin ja Kaupan Liiton sopimus poikkeaa joiltain osin suosituksesta, mm.  muassa korvaus on suurempi.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 355 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Kaupan "Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Apteekki

PAM ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta vuonna 2017. Se tarjoaa peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon. Ohjelma perustuu keskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen. PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton sopimus poikkeaa joiltain osin suosituksesta, mm. muassa korvaus on suurempi.

Milloin ja mitä? Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Mitä maksetaan? "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 355 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Apteekin "Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Mara-ala

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat sopineet kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta Matkailu- ravintola ja vapaa-ajanpalveluita koskevan työehtosopimuksen osalta. Sen tarkoitus on tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-koulutukseen, osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään. Ohjelma perustuu keskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen. PAMin ja MaRa sopimus poikkeaa joiltain osin suosituksesta, mm. korvaus on suurempi.

Milloin ja mitä?

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 355 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Mara-alan ”Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Kiinteistöpalvelu

PAM ja Kiinteistyönantajat ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kiinteistöpalvelualalla vuonna 2017. Se tarjoaa peruskoululaisille, lukiolaisille ja  VALMA-koulutukseen, osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon. Ohjelma perustuu keskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen. PAMin ja Kiinteitötyönantajien sopimus poikkeaa joiltain osin suosituksesta, mm. korvaus on suurempi.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja sen pitää sijoittua 7.00 – 18.00 väliselle ajalle. Alle 15-vuotiaiden koululaisten työaika voi alkaa aikasintaan klo 8.00.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 355 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Kiinteistöpalvelujen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Uusimmat

Suosituimmat