Tutustu ja tienaa

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin ja työelämään, työelämän pelisääntöihin ja työtehtäviin.

PAM on solminut sopimukset kesäharjoitteluohjelmasta kaupan, apteekin, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen sekä kiinteistöpalvelujen työnantajaliittojen kanssa.

Kaupan ala

PAM ja Kaupan Liitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kaupan alalla vuonna 2018 ja 2019. Se tarjoaa peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalle. Ohjelma perustuu keskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen. PAMin ja Kaupan Liiton sopimus poikkeaa joiltain osin suosituksesta, mm.  muassa korvaus on suurempi.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana vuonna 2018 360 euroa ja vuonna 2019 365 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Kaupan "Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukainen työsopimuslomake

Apteekki

PAM ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta vuonna 2018 ja 2019. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon. Ohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta apteekkien toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä tarjota koululaisille sopivaa käytännön työtä. 

Milloin ja mitä? Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja tuöpäivän on oltava yhdenjaksoinen. Työpäivien pitää sijoittua maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Mitä maksetaan? "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan 360 euroa vuonna 2018 ja 365 euroa vuonna 2019 sisältäen lomakorvaukset.

Apteekin "Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat sopineet kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta Matkailu- ravintola ja vapaa-ajanpalveluita koskevan työehtosopimuksen osalta vuosille 2018 ja 2019. Sen tarkoitus on tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-koulutukseen, osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Milloin ja mitä?

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia ja se pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana vuonna 2018 360 euroa ja vuonna 2019 365 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Mara-alan ”Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Kiinteistöpalvelu

PAM ja Kiinteistyönantajat ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kiinteistöpalvelualalla vuonna 2018 ja 2019. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisiille, lukiolaisille, VALMA- ja TELMA -koulutuksiin osallistuville nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään viikon tutustumisjaksolla. Tarkoituksena on tarjota koululaisille sopivaa käytännön työtä, jossa he saavat kokemusta yritysten toiminnasta ja eri tehtävistä.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän on oltava yhtenäinen. Sen pituus voi olla enintään 6 tuntia ja sen pitää sijoittua 7.00 – 18.00 väliselle ajalle. Alle 15-vuotiaiden koululaisten työaika voi alkaa aikasintaan klo 8.00.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 360 euroa vuonna 2018 ja 365 euroa vuonna 2019. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Kiinteistöpalvelujen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukainen sopimus

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle