Tutustu ja tienaa

Päivitetty: 15.06.2020

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin ja työelämään, työelämän pelisääntöihin ja työtehtäviin.

Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelmaa voidaan soveltaa vain niillä aloilla, joissa sopimus on tehty. Useimmissa työehtosopimuksissa on erikseen määräyksiä mm. koululaisten, harjoittelijoiden ja opiskelijoiden palkoista. Niihin voit tutustua täällä. 

PAM on sopinut kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2020 ja 2021 kaupan alalle, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalle, kiinteistöpalvelualalle  sekä apteekkeihin työnantajaliittojen kanssa. Jos muille aloille sovitaan harjoitteluohjelmasta, tiedot niistä päivitetään tälle sivulle. 

Kaupan kesäharjoitteluohjelmaa voidaan noudattaa vain Kaupan liittoon suoraan tai yhdistysjäsenyyden kautta kuuluvissa jäsenyrityksissä, matkailu- ja ravintola-alan harjoitteluohjelmaa MaRan jäsenyrityksissä ja kiinteistöpalvelualan ohjelmaa Kiinteistötyönantajat
ry:n jäsenyrityksissä
.

Yritykset eivät voi käyttää samaan aikaan ”Tutustu ja tienaa” -jakson aikana muita nuorten työllistämisen tukimuotoja kuten esim. kaupunkien ja kuntien myöntämiä kesätyöseteleitä.

 

Kaupan ala

PAM ja Kaupan Liitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kaupan alalla vuonna 2020  ja 2021. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA-ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalla. 

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelman työsopimuslomake 2020

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelman työsopimuslomake 2021

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualan yrityksissä vuonna 2020 ja 2021. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA-ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalla. 

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työvuorojen on sijoituttava maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.
Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Mara-alan Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2020

Mara-alan Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2021

Kiinteistöpalveluala

Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat sopineet ”Tutustu työelämään ja tienaa” -harjoitteluohjelmasta vuosille 2020 ja 2021. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA- ja TELMA-koulutuksiin osallistujille sekä lukiolaisille sopivaa käytännön työtä jaomakohtaista kokemusta alan yritysten toiminnasta 2 viikon tutustumisjaksolla.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa kumpanakin vuonna 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua maanantai-perjantai ajanjakson päivävuoroihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan klo 7:00, lukuun ottamatta alle 15-vuotiaita, joiden työvuoro voi alkaa aikaisintaan klo 8:00. Työvuoron on päätyttävä viimeistään klo 18.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota koululaiselle ensisijaisena mahdollisuuden suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos se ei ole mahdollista, koululaisen on saatava kuitenkin sairauspoissaolostaan huolimatta palkkansa.

Kesäharjoitteluohjelma ja siihen sisältyvä työhön perehdyttäminen tulee laatia siten, että koululainen voi suorittaa työnsä turvallisesti ja hän saa mahdollisimman kattavan kuvan alan yritysten toiminnoista. Tutustumisen ja työnteon tulee olla tasapainossa. Perehdyttävä henkilö on määriteltävä ennalta ja hänen on oltava ammattitaitoinen.

Kiinteistöpalvelualan Tutustu ja tienaa -työsopimuslomake
PAM ja Kiinteistötyönantajat Tutustu ja tienaa -sopimus

Mitä maksetaan?
Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Mainitut palkat sisältävät harjoittelujaksolta kertyneet lomakorvaukset.  

 

Apteekki

PAM ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta apteekeissa vuosina 2020 ja 2021. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville sekä lukiolaisille.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa tai 10 työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.
Koululaisen työvuoron on oltava yhdenjaksoinen, enintään 6 tuntia ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle maanantaista perjantaihin.
Harjoittelijan on saatava mahdollisimman kattava kuva apteekin toiminnoista. Perehdyttäjälle on varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Muuta
Apteekin työehtosopimuksen koululaiselle voidaan maksaa nk. koululaispalkkaa. Jos työntekijä on ollut Tutustu työelämään ja tienaa – ohjelman mukaisessa työsuhteessa, sen kesto lyhentää koululaispalkan maksamisen enimmäisaikaa.

Koululaisella voi olla samassa apteekissa vain yksi Tutustu ja tienaa –harjoittelujakso sopimuskauden 2020 – 2021 aikana. 
 

Apteekin tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2020-2021

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.