Tutustu ja tienaa

Päivitetty: 25.04.2023

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin ja työelämään, työelämän pelisääntöihin ja työtehtäviin.

 

Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelmaa voidaan soveltaa vain niillä aloilla, joissa sopimus on tehty. Useimmissa työehtosopimuksissa on erikseen määräyksiä mm. koululaisten, harjoittelijoiden ja opiskelijoiden palkoista. Niihin voit tutustua täällä. 

PAM on sopinut työnantajaliittojen kanssa kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2023 ja 2024 kaupan, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan aloille, kiinteistöpalvelualalle sekä apteekkeihin. 

Kaupan kesäharjoitteluohjelmaa voidaan noudattaa vain Kaupan liittoon suoraan tai yhdistysjäsenyyden kautta kuuluvissa jäsenyrityksissä, matkailu- ja ravintola-alan harjoitteluohjelmaa MaRan jäsenyrityksissä ja kiinteistöpalvelualan ohjelmaa Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksissä.

Yritykset eivät voi käyttää samaan aikaan ”Tutustu ja tienaa” -jakson aikana muita nuorten työllistämisen tukimuotoja kuten esim. kaupunkien ja kuntien myöntämiä kesätyöseteleitä.

 

Kaupan ala

PAM ja Kaupan Liitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kaupan alalla vuonna 2023 ja 2024.. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalla. 

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa vuosina 2023 ja 2024.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelman työsopimuslomake 2023-2024

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualan yrityksissä vuosille 2023 ja 2024. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA (1.8.2022 alkaen TUVA) ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon alalla. 

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työvuorojen on sijoituttava maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.
Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?
Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa vuosina 2023 ja 2024. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Mara-alan Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2023-2024

Kiinteistöpalveluala

Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuvien sekä lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman puitteissa. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta alan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä tarjota koululaisille sopivaa käytännön työtä.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa kumpanakin vuonna 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua maanantai-perjantai ajanjakson päivävuoroihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan klo 7:00, lukuun ottamatta alle 15-vuotiaita, joiden työvuoro voi alkaa aikaisintaan klo 8:00. Työvuoron on päätyttävä viimeistään klo 18.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota koululaiselle ensisijaisena mahdollisuuden suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos se ei ole mahdollista, koululaisen on saatava kuitenkin sairauspoissaolostaan huolimatta palkkansa.

Kesäharjoitteluohjelma ja siihen sisältyvä työhön perehdyttäminen tulee laatia siten, että koululainen voi suorittaa työnsä turvallisesti ja hän saa mahdollisimman kattavan kuvan alan yritysten toiminnoista. Tutustumisen ja työnteon tulee olla tasapainossa. Perehdyttävä henkilö on määriteltävä ennalta ja hänen on oltava ammattitaitoinen.

Mitä maksetaan?
Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa vuonna 2023 ja 2024. Palkka sisältävää harjoittelujaksoilta kertyneet lomakorvaukset.


Kiinteistöpalvelualan Tutustu ja tienaa -työsopimuslomake

Apteekki

PAM ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta apteekeissa vuosille 2023 ja 2024. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille,  TUVA ja TELMA-koulutuksiin osallistuville sekä lukiolaisille.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa tai 10 työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työvuoron on oltava yhdenjaksoinen, enintään 6 tuntia ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle maanantaista perjantaihin.

Harjoittelijan on saatava mahdollisimman kattava kuva apteekin toiminnoista. Perehdyttäjälle on varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 euroa.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Muuta
Apteekin työehtosopimuksen koululaiselle voidaan maksaa nk. koululaispalkkaa. Jos työntekijä on ollut Tutustu työelämään ja tienaa – ohjelman mukaisessa työsuhteessa, sen kesto lyhentää koululaispalkan maksamisen enimmäisaikaa.

Koululaisella voi olla ainoastaan yksi tämän sopimuksen mukainen tutustumisjakso 1.6.- 31.8. samassa apteekissa. 

Apteekin tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2023–2024

Hyödyllistä tietoa kesätöiden hakemisesta, sekä hakemuspohjat löydät täältä: https://pam.coolla.fi/#kesaduunii

 

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme