Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Päivitetty: 09.07.2019

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus työntekijöiden kuoleman varalta. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan korvauksia menehtyneen työntekijän puolisolle ja lapsille.

Ryhmähenkivakuutuksen tarkoitus on turvata vainajan perheelle välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen sopimukseen. Työnantaja maksaa vakuutusmaksut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen yhteydessä oman vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Kuka on vakuutettuna?

PAMin aloilla ovat vakuutettuina kaikki työsuhteessa olevat työntekijät, joiden

 • työsuhde on kestänyt vähintään yhden kuukauden ja työansiot ovat olleet vähintään 251.34 € kuukaudessa
 • tai jos työsuhde on päättynyt, työansiot ovat vähintään 754,02 € työsuhteen päättymistä edeltäneen 6 kuukauden ajalta.

Työntekijä on vakuutettu vain yhden työsuhteen perusteella, vaikka hän tekisi työtä useammassa työsuhteessa.

Työntekijä on vakuutettuna, kun hän on lakisääteisellä perhevapaalla eli äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla (hoitovapaan aikana se lakkaa).

Milloin työntekijän vakuutus lakkaa?

Työntekijän vakuutus lakkaa, kun

 • on kulunut 3 vuotta irtisanoutumisesta
 • tai on kulunut 5 vuotaa siitä, kun työntekijä siirtyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle
 • tai hän siirtyy vanhuuseläkkeelle
 • tai on yli 68-vuotias ilman työsuhdetta.

Ryhmähenkivakuutuksessa vanhuuseläkkeenä pidetään sekä lakisääteistä että vapaaehtoista eläkettä.

Hoitovapaan aikana vakuutus lakkaa (lakisääteisten perhevapaiden aikana se säilyy).

Ketkä ovat oikeutettuja korvaukseen?

Korvausta voi hakea työntekijän kuoleman jälkeen vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Juridisesti puolisolla ja lapsella tarkoitetaan samaa kuin muissakin laeissa esim. työntekijän eläkelaissa.

Miten haetaan korvausta?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilta löytyy tarkemmat tiedot korvauksien hakemisesta ja sieltä löytyy myös tarvittavat lomakkeet sekä sähköisesti että tulostettavaksi. Lisäksi ryhmähenkivakuutuksella on korvauspalvelu, joka tarjoaa neuvontaa korvauksen hakemisessa. Tutustu! 

Ryhmähenkivakuutuksen perusteella maksettujen korvausten suuruus riippuu kuolleen työntekijän iästä ja huolettavien lasten lukumäärästä. Korvaussumma muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorvauksesta, joka maksetaan jos henkilö kuolee työtapaturmassa. Perussummat liikkuvat 4 500−16 000 euron välillä. Katso summat täältä.

Työmarkkinaosapuolet sopivat vuosittain vakuutusehdoista ja korvaussummista. Vakuutuksen juuret ulottuvat 1977, jolloin työmarkkinajärjestöt solmivat siitä keskinäisen sopimuksen.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle