Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 21.06.2023

Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi

Työnantajalla on velvollisuus arvioida ja tunnistaa vaarat työpaikalla sekä minimoida vaarojen aiheuttamat riskit ihmisten fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja selvittää työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät järjestelmällisesti. Selvitystä ja arviointia on tehtävä säännöllisesti, seuranta oltava jatkuvaa ja työolojen muutoksiin on reagoitava viipymättä.

Työnantajan tulee käyttää arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita, jos työpaikalla ei ole riittävän asiantuntemuksen omaavia henkilöitä. Raportti vaarojenarvioinnista on syytä tehdä kirjallisena, koska työsuojeluviranomaiset voivat pyytää sitä nähtäväksi.

Vaarojen tunnistaminen voidaan jakaa kolmeen eri osaan:

  • vaaratekijän tunnistaminen
  • vaaralle altistuvien tunnistaminen
  • vaaran merkityksen arviointi.

Vaaratekijöiden tunnistaminen 

Vaaratekijöiden tunnistaminen tarkoittaa kaikkien niiden työympäristöön, työvaiheisiin ja työoloihin liittyvien tekijöiden tunnistamista, jotka voivat aiheuttaa haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Myös sellaiset vaaratilanteet tulisi tunnistaa, joita ei ole esiintynyt, mutta joiden esiintyminen on mahdollista.

Vaaratekijöiden tunnistamisessa tulee normaalin päivittäisen toiminnan lisäksi ottaa huomioon poikkeavat tilanteet, kuten huolto- ja kunnossapitotyöt, uusien työvälineiden ja laitteiden käyttöönotto sekä uudet työntekijät ja sijaiset. Vaarojen arviointia on järkevää tehdä kaikessa työympäristöön ja työhön liittyvässä suunnittelussa kuten työtilojen, työvälineiden ja työvuorojen suunnittelussa.

Vaaralle altistuvien henkilöiden tunnistaminen 

Kaikki ne henkilöt pitää tunnistaa, jotka ovat alttiina vaaratekijöiden aiheuttamille seurauksille työpaikalla. Työntekijöiden lisäksi on huomioitava myös vaaralle mahdollisesti altistuvat asiakkaat, viereisen työpisteen työntekijät sekä ohikulkevat työntekijät. Tapahtumaketjujen tutkiminen on oleellinen osa vaarojen selvitystä. Myös asiakasturvallisuuteen on kiinnitettävä huomioita.

Vaaratekijöiden tunnistamiseen voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • havainnoinnit, haastattelut, kyselyt
  • työpaikkatarkastukset
  • tarkastuslistat
  • turvallisuusanalyysit.

Vaaran merkityksen arviointi, eli riskinarviointi

Tunnistettujen vaarojen todennäköisyys sekä merkitys työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle tulee arvioida. Ellei työnantajalla itsellään tai hänen palveluksessaan olevilla henkilöillä ole tähän asiantuntemusta, arviointiin on hankittava ulkopuolinen asiantuntija. Terveysasioissa asiantuntija on luonnollisesti työterveyshuolto.

Kaikki vaarat, jotka aiheuttavat haittaa terveydelle, tulee tunnistaa ja ensisijaisesti poistaa. Jos poistaminen ei ole mahdollista, on valittava keinoja minimoida riski tai suojautua vaaralta.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue myös

Haku