Muokattu: 12.01.2018 - 16:48

Avainsanat: Myymälätyö, Palkka, Nuoret

Työvuorolistat kaupan alalla

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle on varattava tilaisuus esittää siitä mielipiteensä. Lisäksi epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Työajan sijoittelun ja vapaapäivien tulisi vaihdella työntekijöiden kesken.

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen työviikon alkamista. Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään yhdeksän viikkoa työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kolme viikkoa ennen työviikon alkamista.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa työaikalain mukaan seuraavasti:

- työntekijän suostumuksella tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa,

- muutoksesta on ilmoitettava työntekijälle välittömästi

Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella, tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut työnantajan tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa. Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus rajoittuu tilanteisiin, joissa työpaikan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyjen turvaaminen on tarpeen ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

Jos edellä käsitellyssä kuulemismenettelyssä on ilmoitettu työnantajalle tai tämän edustajalle esimerkiksi syistä, jotka olisi huomioitava (esim. työvoiman määrä työvuorossa) työvuoroluetteloa laadittaessa, eivät nämä syyt ole ennalta arvaamattomia, jotka oikeuttavat muuttamaan työvuoroluetteloa.

Jos työvuoroluetteloa muutetaan hyväksyttävän syyn perusteella, on muutoksesta ilmoitettava välittömästi työntekijälle.

Uusimmat

Suosituimmat