Työvuorolistat marava-alalla

Työvuorolistoissa on oltava merkittynä muun muassa työntekijän nimi, työpäivän aloitus- ja päättymisaika ja vapaapäivät kolmiviikkoisjaksoittain. Se on laitettava esille vähintään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkamista. Jakso alkaa aina maanantaista. Esille laitettua työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta. Työvuorolista on laadittava aina muulla kynällä kuin lyijykynällä.

Kolmiviikkoisjaksossa on enintään 15 työpäivää. Viisi työpäivää sisältävää viikkoa kohden ansaitaan kaksi vapaapäivää. V-päivä on annettava jokaisella täydellä työssäoloviikolla ja sen pituus on vähintään 30 tuntia. Lisäksi ansaitaan X-päivä (vähintään 24 tuntia), jota voidaan siirtää viikolta toiselle kolmiviikkoisjakson sisällä.

Alalla on lisäksi kokoaikatyöntekijöille erilaisia työaikamääräyksiä, joita noudattaen työnantaja laatii työvuorolistat. (Näistä tarkemmin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevissa työehtosopimuksissa)

Jos listan muuttaminen aiheuttaa ylityötä (esim. työtoverin sairastuessa), ei työntekijä ole velvollinen tähän suostumaan.

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työtä on tarjottava työvuorolistan esille laittamisen jälkeenkin.

Epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle