Muokattu: 09.05.2016 - 15:30

Avainsanat: Matkailuala, Ravintola-ala, Vapaa-ajanpalveluala, Osa-aikatyö

Usein kysytyt kysymykset matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla

1. Miten ansaitaan JP-vapaat?

Työajan lyhennykseen (JP-vapaa) on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron sellaisella viikolla, jolla on työehtosopimuksessa mainittu juhla- ja pyhäpäivä (loppiainen / pitkäperjantai / vapunpäivä / helatorstai / juhannuspäivä / itsenäisyyspäivä / jouluaatto / joulupäivä). Vaikkei tällaiselle viikolle osuisikaan yhtään työvuoroa, työntekijä ansaitsee kuitenkin JP-vapaan, jos ko. viikolle on sijoitettu siirretty X-päivä, JP-vapaa, tasoitusvapaa tai lomaltapaluurahavapaa.

2. Miten osa-aikatyöntekijän JP-päivän pituus / arvo lasketaan?

Osa-aikatyöntekijälle JP-vapaan pituus lasketaan siten, että kyseistä JP-päivää edeltäneiden kolmen täyden kolmiviikkoisjakson työaika jaetaan luvulla 45. JP-vapaan pituus voi olla kuitenkin enintään 7,4 tuntia. Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia, että laskennassa käytetään jotain muuta ajanjaksoa. Tällaisesta sovittaessa tulee noudattaa työehtosopimuksen 30 §:n mukaisia määräyksiä.

3. Miten ansaitaan V- ja X-vapaapäivät?

Viisi työpäivää sisältävää viikkoa kohden ansaitaan kaksi vapaapäivää, joista toinen on vähintään 30 tunnin pituinen viikkolepopäivä V ja toinen vähintään 24 tunnin pituinen lisävapaapäivä X. Työpäiväksi katsotaan myös siirretty X-päivä, tasoitusvapaa ja JP-vapaa.

4. Voiko laadittua työvuorolistaa muuttaa?

Työvuorolistaa voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän ja työnantajan suostumuksella.

5. Miten vuosiloma vaikuttaa kolmiviikkoisjakson työaikaan?

Kukin maanantain ja perjantain välinen, vuosilomapäiväksi luettava päivä lyhentää 111 tunnin työaikajärjestelmässä jakson työaikaa 7,4 tunnilla. Jakson työaikaa lyhentävät vastaavalla tavalla myös vuosiloman sisälle maanantai-perjantai-päiville sijoittuvat kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto ja juhannusaatto.

Muussa työaikajärjestelmässä olevalla sekä osa-aikatyöntekijällä vuosiloman ja edellä mainittujen arkipyhä- ja juhlapäivien lyhentävä vaikutus lasketaan edellä mainituin periaattein hänen työaikansa suhteessa.

6. Miten määräytyy varavastaavan lisä?

Jos työntekijä toimii varavastaavana A- tai B-oikeuksin toimivassa anniskelupaikassa, maksetaan hänelle vähintään hovimestarin taulukkopalkkaa näiltä vastuutunneilta. Hovimestarin taulukkopalkka on esimiesten työehtosopimuksen 3. palkkaryhmän mukainen palkka vastaavassa vuosiportaassa. Hovimestarin palkkataulukko löytyy myös työntekijöiden työehtosopimuksesta.

7. Ansaitaanko hoitovapaalta vuosilomaa?

Hoitovapaa ei kerrytä vuosilomaa. Sen sijaan erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa rinnastetaan työssäolon veroiseksi ajaksi eli ne kerryttävät vuosilomaa.

Aiheeseen liittyvät