Hyppää sisältöön

Puoluekokoukset

Tällä sivulla listaamme PAMin vastauksia ja huomioita poliittisten puolueiden puoluekokouksissa käsiteltäviin puoluekokousaloitteisiin ja ohjelmiin.

Haluamme PAMissa omalta osaltamme lisätä poliittisten puolueiden ja vaikuttajien tietoutta palvelualojen arjesta sekä alamme työntekijöihin ja työoloihin vaikuttavista asioista. Olemme Suomen toisiksi suurin ammattiliitto ja työllisistä yli puolet työskentelee yksityisissä palveluissa. Tämän vuoksi haluamme, että jäsentemme ääni kuuluu myös politiikassa.

Varmistaaksemme, että alojemme työntekijöden arki näkyy ja kuuluu myös puolueille, osallistumme puolueiden puoluekokouksiin sekä tutustumme puolueiden julkiseen kokousmateriaaleihin asiantuntijoidemme kanssa. Osana tutustumista materiaaleihin pohdimme puoluekokousten aloitteita ja poliittisia ohjelmia yksityisen sektorin palvelualojen näkökulmasta ja laadimme tarvittaessa aloitteisiin ja ohjelmiin omat vastauksemme ja lisähuomiomme aiheesta. Toivomme, että näistä huomioistamme ja vastauksistamme on puolueille hyötyä aiheiden jatkotyöstämisessä.

Tutustu vastauksiimme

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.


Haku