Hyppää sisältöön
Uutiset

24.10.2023 18:00

Kasvanut epävarmuus heijastuu PAMin tavoiteohjelmaan

Tavoiteohjelma linjaa PAMin toimintaa tulevalle nelivuotiskaudelle. Ohjelman tavoitteet heijastelevat jäsenistön ja toimintaympäristön huomioita palvelualojen työntekijöiden elämään vaikuttavista muutoksista. Valmis tavoiteohjelma julkaistaan torstaina.

PAMin liittokokousedustajia 2023

PAMin kolmipäiväinen liittokokous starttasi tiistaina 24.10. Henkilövalintojen ohella kokouksessa linjataan liiton tavoiteohjelma tulevalle nelivuotiskaudelle. Tiistaina kuultiin alustukset tavoiteohjelman sisältöihin. Ohjelman työstö jatkuu kokouksen kuluessa ja valmis tavoiteohjelma julkaistaan liittokokouksen päätyttyä.

Toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen

— Tavoiteohjelma on ohjenuora tulevalle hallitukselle ja valtuustolle. Mitä varmempia olemme omasta suunnastamme ja tavoitteistamme, sitä vahvempia olemme ammattiliittona, korosti PAMin toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen alustuspuheessaan.

— Tulevaisuuden arviointi on erityisen vaikeaa tällä hetkellä. Keskitytään tavoiteohjelmassa siihen, mihin meillä on vaikutusmahdollisuuksia.

Hiljaiset signaalit ohjaamassa tavoitteita

Tavoiteohjelmaa lähdettiin työstämään vuosi sitten keräämällä hiljaisia signaaleja PAMin toimialoilta, jäseniltä ja henkilökunnalta. Muutossignaaleja kertyi työelämästä mutta myös laajemmin ammattiliiton tulevaisuuteen ja palvelualojen työntekijöiden elämään vaikuttavista asioista.

— Hahmotimme heikkojen signaalien pohjalta isoja muutosvoimia. Ylipäätään epävarmuus maailmassa on lisääntynyt ja tämä heijastuu myös työntekijöiden arkeen. Muun muassa tuloerot ja eriarvoisuus ovat kasvaneet maailmalla ja Suomessa, summaa PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto.

Tavoiteohjelman sisällöt jakautuivat neljään suureen kokonaisuuteen.

Tutkimuspäällikkö Antti Veirto

Tavoiteohjelman työstäminen jatkuu tiistai-iltana ja keskiviikkona alakohtaisissa ryhmissä. Tavoiteohjelma julkaistaan torstaina. Ohjelman sisällöt ohjaavat PAMin strategiaa ja painopisteitä vuosina 2024‒2027.

Tavoiteohjelman sisällöt

 • Työelämän tulevaisuus on osin myös ammattiliittojen tulevaisuutta. Työsuhteet ovat murroksessa ja esimerkiksi työn silppuuntuminen lisääntyy.
 • Työyhteisöön liittyvien yhteisöjen merkitys vähenee. Tämä haastaa myös järjestäytymistä.
 • Jäsenpalvelujen on vahvistettava jäsenten edunvalvontaa, osallistumista ja osaamista.
 • Työntekijöillä pitää olla tietoa ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, vain näin voidaan tunnistaa epäkohdat ja vaikuttaa niihin.

 • Poliittinen paine sopimusyhteiskunnan romuttumiseen on voimistunut, vaikka suurin osa suomalaisista kannattaa vielä nykyisenkaltaista sopimista.
 • Työn teettämisen muotojen moninaistuminen haastaa yhden mallin työehtosopimusjärjestelmää.
 • Teknologinen murros parantaa tuottavuutta. Nämä hyödyt on saatava palkkaneuvotteluilla jakautumaan oikeudenmukaisesti työntekijöiden ja omistajien välillä.
 • Mitä vähemmän sääntelyä työelämässä on, sitä enemmän työntekijöiden oikeudet nojaavat yritysten tai työnantajien hyvään tahtoon.

 • Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työhönsä vähentävät kuormitusta ja lisäävät työhyvinvointia. Tällä on vaikutusta sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen.
 • Ilman riittävää sosiaaliturvaa ja tukea työelämän riskit jäävät pienituloisten palkansaajien yksin kannettavaksi.
 • Ammatillisen koulutuksen laatu on turvattava. Opintojen pitää tarjota riittävä määrä myös yleissivistäviä opintoja. 
 • Työnantajien järjestämää koulutusta on lisättävä.

 • Työntekijöistä lähtevät kehitysajatukset ja -esitykset voisivat olla entistä enemmän osa työarkea.
 • Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tapahtuu työpaikoilla. Tämä tarkoittaa muuttuvia tehtäväsisältöjä sekä uusia osaamistarpeita.
 • Monimuotoisuuden huomioiminen lisää mahdollisuuksia selättää vaikeudet työvoiman saatavuudessa ja lisää alojemme vetovoimaisuutta.
 • Luottamushenkilöt tarvitsevat hyviä tukiverkostoja, jotta eivät jää yksin luottamustoimessaan.

Lue myös

Haku