Hyppää sisältöön
Artikkelit

03.06.2024 16:00

Lisätyö – mitä siitä tulee tietää?

Teetkö osa-aikatyötä? Kokosimme neljä faktaa lisätyöstä, jotka jokaisen osa-aikatyötä tekevän on hyvä tietää.

1. Jos osa-aikainen työntekijä tekee samalle työnantajalle enemmän työtä kuin työsopimukseen on merkitty, tätä työtä kutsutaan lisätyöksi. 

Lisätyö tarkoittaa yleensä työtä, jota tehdään työsopimuksessa sovitun säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ylitä työaikalaissa tai työehtosopimuksissa määriteltyä työajan enimmäismäärää (esimerkiksi 40 tuntia viikossa tai jaksotyössä 120 tuntia kolmen viikon aikana).

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä tehtäviin, jotka sopivat hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen, työnantajan on tarjottava töitä ensisijaisesti heille ennen kuin hän palkkaa lisää työvoimaa. (Työsopimuslain 2 luku 5 §)

2. Lisätyö on vapaaehtoista 

Osa-aikatyöntekijälle lisätyöt tarkoittavat usein tervetullutta lisätuloa. Jos toivoisit enemmän työtunteja, kannattaa siitä kertoa esimiehelle. 

Lisätyötä ei ole pakko tehdä. Kun työntekijä tekee työsopimuksen, hän voi antaa suostumuksen lisätyöhön. Silloinkin työntekijällä on oikeus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä perustellusta henkilökohtaisesta syystä. 

Lisätyön korvaamisesta on sovittu työehtosopimuksissa.

3. Lisätunnit voivat nostaa työsopimuksen tunteja

Useissa PAMin työehtosopimuksissa on pykälä, joka vaatii työnantajaa määräajoin vertaamaan toteutuneita työtunteja ja työsopimukseen merkittyjä työtunteja työntekijän kanssa. Jos osa-aikainen työntekijä tekee säännöllisesti enemmän työtä kuin työsopimukseen on merkitty, tulee työsopimus useimmiten päivittää vastaamaan toteutunutta työaikaa. 

Esimerkki: Maija työskentelee myyjänä ja hänen työsopimuksessaan on sovittu työajaksi 20 tuntia viikossa. Hän on tehnyt puolen vuoden tarkastelujakson ajalla keskimäärin 23 työtuntia viikossa. 

Maijan työsopimus tulee päivittää niin, että työajaksi muutetaan 23 tuntia 20 tunnin sijaan. Jatkossa Maijalle on tarjottava töitä vähintään 23 tuntia viikossa.

4. Työsopimuksen tunteja ja tehtyjä työtunteja tulee verrata määräajoin    

Seuraavissa työehtosopimuksissa on määräys, joka vaatii työnantajaa määräajoin vertaamaan toteutuneita työtunteja ja työsopimukseen merkittyjä tunteja työntekijän kanssa. 

  • Kaupan alalla työajan tarkastelu on tehtävä puolivuosittain. Paikallisesti on voitu sopia pidemmästä, enintään vuoden pituisesta tarkastelujaksosta.
  • Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan tarkastelu on tehtävä vähintään 12 kuukauden välein. 
  • Matkailu ja ravintola-alalla tarkastelu on tehtävä tammikuusta tammikuuhun. Paikallisesti voidaan sopia tiheämmästäkin tarkastelusta. 
  • Vartiointialalla tuntien tarkastelu ja työsopimuksen päivittäminen on tehtävä, jos työntekijä tai työnantaja sitä vaatii. 
  • Alkon työntekijöiden työehtosopimuksessa tarkastelu tehdään vuosittain, tarkasteluaika on yksi kalenterivuosi.

Jos työpaikallasi ei ole tehty tuntitarkastelua, voit pyytää sitä esimieheltäsi. Jos työpaikallasi on luottamusmies, pyydä häntä tarvittaessa apuun.

Teksti: Minna Raitapuro
Kuvitus: Getty images

Avainsanat:

työajat työsuhde

Haku