Hyppää sisältöön
Tiedotteet

13.12.2023 12:33

PAMin vetovoimabarometri 2023:  Enemmistö työikäisistä vastustaa lakko-oikeuden, työttömyysturvan ja sairauspalkan heikennyksiä

PAMin Verianilla (ex-TNS-Kantarin) teettämä kysely työikäisille suomalaisille kertoo, että suomalaiset eivät kannata eriarvoisuuden lisäämistä ja verotuksen alentamista, jos palvelut heikkenevät. Kysely käsitteli PAMin alojen vetovoimaa sekä yhteiskunnallisia ja työmarkkinoita koskevia näkemyksiä.

PAMin kysely toteutettiin marraskuussa 2023 Kantarin Forumissa. Se on Verianin käyttämä, internetiä tiedonsiirrossa hyödyntävä vastaajapaneeli. Tilastollinen virhemarginaali on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyyn haastateltiin 1103 työi-ikäista 18 – 65-vuotiasta.

Lakko-oikeuden rajoittaminen ja ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi saavat valtaosalta tuomion.

64 prosenttia sanoo olevansa eri mieltä väitteen ”Nykyisiä työntekijöiden lakko-oikeuksia voisi rajoittaa” kanssa.

”Työntekijkälle ei ole tarpeen maksaa palkkaa ensimmäiseltä sairauspäivältä.” -väitteen kanssa erimieltä taas on 73 prosenttia vastaajista.

Työttömyysturvan lapsikorotuksen poistamista työttömiltä vanhemmilta vastustaa 60 ja kannattaa 7 prosenttia vastaajista. 17 prosentilla ei ole kantaa ja 7 prosenttia ei osaa sanoa.

Enemmistö suhtautuu kielteisesti myös työntekijän sakottamiseen laittomaan työtaisteluun osallistumisesta sekä työntekijän irtisanomisen helpottamisen henkilöön menevien syiden perusteella.

.Peräti 85 prosenttia on sitä mieltä, että on oikein, että sunnuntaina tehtävästä työstä saa paremman korvauksen. Sunnuntaikorvausten leikkaamista on viimeksi nostanut esiin Suomen Yrittäjät. 

Orpon-Purran hallitus aikoo toteuttaa yllä mainittuja toimia. Sunnuntaikorvausta ei hallitusohjelmassa ole mainittu. Lisäksi hallitus on tekemässä muita leikkauksia muun muassa asumistukeen ja muitakin työlainsäädännön heikennyksiä. Tuloverotusta se on keventämässä, erityisesti korkeimmissa tuloluokissa.

Kyselyn perusteella  valtaenemmistö (75%) pitää kaikkien saatavilla olevia julkisia palveluita alhaista verotusta tärkeämpinä. Enemmistö(61%) ei myöskään hyväksy ajatusta, että eriarvoisuuden kasvu on hyväksyttävä talouskasvun lisäämiseksi. 32 % hyväksyy ajatuksen.

”Näyttää vahvasti siltä, että vaikka hallituksella on eduskunnassa enemmistö, jonka avulla se kykenee viemään toimiaan läpi, enemmistö suomalaisista ei toimia eikä valittua linjaa kannata”, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo.

PAM on teettänyt Vetovoimabarometri-kyselyn jo vuodesta 2010 lähtien. PAM kysyy vetovoimabarometrissä myös alan vetovoimaan liittyviä kysymyksiä. 

Kautta vuosien kaupan alaa, majoitus- ja ravitsemisalaa ja kiinteistöpalvelualaa ja sen työntekijöitä on arvostettu. Niin nytkin.

Osa-aikatyön paljous hallitsee edelleen alojen imagoa. Se on kaupan alaa vahvimmin, majoitus- ja ravitsemisalaa toiseksi ja kiinteistöpalvelualaa kolmanneksi vahvimmin luonnehtiva ominaisuus. Noin 41 prosenttia työikäisistä pitää kauppaa, 27 prosenttia majoitus- ja ravitsemisalaa ja 23 prosenttia kiinteistöpalvelualaa houkuttelevana työnantajana. Kiinteistöpalvelualan houkuttelevuus on kasvanut vuosien aikana, muiden pysynyt koko lailla vakaana.

Paikallista sopimista koskeva osuus julkaistaan myöhemmin.

Tutustu tuloksiin:

PAMin vetovoimabarometri 2023 – politiikan kysymykset

PAMin vetovoimabarometri 2023 – vetovoimatekijät

Haku