Hyppää sisältöön
Artikkelit

23.11.2023 14:40

Työelämätiedottajat tuovat liiton merkityksen ja työntekijöiden oikeudet tutuksi opiskelijoille

Nuoretko eivät ole kiinnostuneita ay-liikkeestä? Työelämätiedottajien kokemukset oppilaitoksista ja liittyneiden opiskelijajäsenten määrä eivät tätä tue.

Kuluneen syksyn ajan kolme PAMin määräaikaista työelämätiedottajaa ovat kerryttäneet tuhansia kilometrejä ympäri Suomen. Elokuusta marraskuuhun työelämätiedottajat kiersivät oppilaitoksia luentoja pitäen ja antoivat palvelualojen opiskelijoille ensimmäisen kontaktin oman alan liittoonsa. PAMin nuorisosihteeri Serveh Khalilin mukaan projekti toteutettiin jo viidettä kertaa.

– Tavoitteena on matalalla kynnyksellä tuoda liiton olemassaoloa esille, sekä ennen kaikkea lisätä opiskelijoiden tietoutta työelämästä, Khalili kertoo.

Projektin aikana työelämätiedottajat tapasivat useita tuhansia opiskelijoita, joista suurin osa myös liittyi PAMin opiskelijajäseneksi. Opiskelijat saivat arvokasta tietoa omista oikeuksista ja velvollisuuksistaan työntekijöinä sekä mistä apu löytyy mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Myös työttömyysturvajärjestelmää käsiteltiin.

Nuoret on tärkeä tavoittaa jo opintojen alkuvaiheessa

Valtio-opin opiskelija Sami Ahonen työskenteli työelämätiedottajana Lounais-Suomessa. Ahonen on ollut kiinnostunut ammattiyhdistysliikkeestä. Tähän yhdistyi työssä vielä ihmisten kanssa tekeminen.

– Parasta oli, kun sai nuorten mielenkiinnon heräämään ja he alkoivat ymmärtää, että palkat ja edut, joita työntekijälle kuuluu eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan ne on aktiivisella työllä saavutettu, Ahonen kertoo työstään.

PAMin Khalilin mukaan on tärkeää, että nuoret tavoitetaan jo opintojen alussa, sillä työelämän puolelle siirrytään yhä varhaisemmassa vaiheessa opintoja.

– Opettajat ovat myös PAMiin yhteydessä ennen työssäoppimiseen siirtymistä, sillä on huomattu, etteivät nuoret välttämättä uskalla pitää omista oikeuksistaan kiinni.

Ahosen mukaan osalla opiskelijoista oli myös jo omakohtaisia kokemuksia liiton avusta työelämässä. Työ tuntui palkitsevalta.

– Työ oli haastavaa mutta palkitsevaa. Tuli mahtava fiilis, kun sai koko luokan kuuntelemaan ja ymmärtämään mistä on kyse – ja vielä liittymään opiskelijajäseneksi.

Vasemmalta oikealle työelämätiedottajat Sami Ahonen ja Miikka Leinonen, PAMin Serveh Khalili sekä työelämätiedottaja Tomi Rauhala

Positiivista palautetta nuorilta

Työehtosopimus on ollut paljon esillä työelämätiedotusluennoilla. Työehtosopimuksen ja työlainsäädännön erot ovat olleet monelle nuorelle yllätys – moni lakisääteiseksi luultu asia on todellisuudessa työehtosopimuksella sovittu.

– Työehtosopimuksen keskeisyys oli toistuva trendi. Lisäksi nuoret olivat kiinnostuneita työttömyyskassasta. Monet luennoilla käytävät asiat ovat opiskelijoille uusia, jonka vuoksi pyrin pitämään luennot mahdollisimman yksinkertaisina, Uudenmaan alueella työelämätiedotusta tehnyt Miikka Leinonen kertoo.

Pirkanmaalla työskennellyt Tomi Rauhala sai omasta ohjaajan työstään työvapaata työelämätiedottajan pestin ajaksi. Rauhalalla oli kokemusta ay-liikkeestä luottamustehtävän kautta, sillä hän toimii omalla työpaikallaan JHL:n luottamusmiehenä.

– Luennoilla lähdettiin ihan perusteista liikkeelle eli mikä on liitto ja mitä se tekee. Nuoret kuuntelivat ja palaute oli positiivista. Nuoret tarvitsevat selvästi lisää tietoa ja myös opettajat ottivat liiton tekemän työelämätiedotuksen hyvin vastaan, Rauhala päättää.

Vapaaehtoiset työelämätiedottajat

Projektin lisäksi pamilaiset aktiivit voivat kouluttautua vapaaehtoisiksi työelämätiedottajiksi ja tehdä tiedotusta esimerkiksi oman kotikaupungin oppilaitoksissa. Vapaaehtoiset työelämätiedottajat tekevät samaa työtä kuin projektissa työskennelleet tiedottajat. Vapaaehtoisille työelämätiedottajille maksetaan palkkio tekemästään työstä. Seuraava koulutus on keväällä 2024. Lue lisää.

Teksti ja kuvat: Pauli Unkuri

Haku