Kysymyksiä ja vastauksia lakosta

PAMin hallitus päättää lakosta yleensä silloin, kun uuden työehtosopimuksen ehdoista on neuvoteltu työnantajaliiton kanssa tuloksetta ja muuta ratkaisua tilanteeseen ei ole. Yleensä työehtosopimuksen sopimuskausi on tuolloin päättynyt ja ollaan sopimuksettomassa tilassa. 

Keitä ja mitä lakko koskee?
Milloin lakko on ja miten saan siitä tietoa?
Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?
Voiko työnantaja estää osallistumiseni lakkoon?
Pitääkö liittoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?
Miten toimin, kun lakko alkaa kesken työvuoron?
Mitä jos työvuoroni alkaa ennen lakkoa tai päättyy lakon jälkeen?
Työskentelen vuokrafirmassa, voinko jäädä lakkoon?
Olen opiskelija, ja käyn osa-aikaisesti töissä. Työvuoro osuu lakkopäivälle. Menenkö töihin? 
Miten haen lakkoavustusta ja mitä tietoja siihen tarvitaan?
Työskentelen muulla alalla ja työnantajani pyytää minua tekemään lakossa olevia töitä. Mitä teen?
Saanko palkkaa lakon aikana?
Saanko palkkaa, kun en voi tehdä työtäni toisen alan työtaistelun vuoksi?
Voiko työnantaja purkaa työsuhteeni työtaistelun vuoksi? Työnantaja uhkailee jo tuntien vähenemisellä, jos menen lakkoon. Mitä pitäisi tehdä?
Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani?
Mitä jos sairastun ennen lakon alkua tai sen aikana?
Vaikuttaako lakko työttömyysturvaan?
Mitä lakkovahti tekee? Voinko minä ryhtyä lakkovahdiksi? 
Voinko osallistua lakon aikana koulutukseen?
Mietityttääkö vielä jokin asia?
Työkaveri mukaan

Keitä ja mitä lakko koskee?

 • Lakko koskee aina sen alan töitä, jonka työehdoista on neuvoteltu.
 • PAM päättää työpaikat ja kohteet, joissa lakko järjestetään.
 • Näissä kohteissa ovat lakossa kaikki ne työt, joihin noudatetaan neuvoteltavaa työehtosopimusta
 • Lakko koskee myös vuokratyötä ja osa-aikatyötä.
 • Lakossa olevia töitä ei pidä tehdä, sillä niitä tekemällä heikentää mahdollisuuksia parantaa kyseisen työn työehtoja
 • PAM voi järjestää lakon myös yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon.

Milloin lakko on ja miten saan siitä tietoa?

Lakon alkamis- ja päättymisajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen. PAMin nettisivuilta löytyy aina ajankohtainen tieto.

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?

Ei tarvitse. Työntekijällä on laillinen oikeus osallistua lakkoon. Kun PAM julistaa lakon tai laajentaa sitä, se ilmoittaa asiasta valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle kuten laki vaatii (1962/420, 7 § mukaan). Työntekijöiden ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle. Työnantaja ei myöskään saa kysyä millään tavalla osallistuuko työntekijä lakkoon tai onko hän liiton jäsen.

Voiko työnantaja estää osallistumiseni lakkoon?

Ei. Lakko-oikeus on ihmisoikeus. Ilmoita heti luottamusmiehelle tai PAMin aluetoimistolle, jos työnantajasi painostaa sinua tai työkavereitasi.

Pitääkö liittoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?

Pitää. Ilmoita olevasi mukana lakossa, jotta voimme maksaa sinulle lakkoavustusta. Lakkoon ilmoittaudutaan lakkoavustus-lomakkeella, joka julkaistaan pam.fi-sivuilla lakon alkaessa. 

Lue lisää lakkoavustuksesta 

Miten toimin, kun lakko alkaa kesken työvuoron? 

Tee lopettamistyöt, kuten sulkemiset, ennen lakon alkamista samalla tavalla asiallisesti huolehtien esimerkiksi ovien lukituksesta kuin muutenkin ennen töiden lopettamista. Ennen lakon alkamista on hyvä sopia työpaikalla, miten lopettamistyöt tehdään, jotta työpaikalta poistuminen sujuu hyvin. Tarvittaessa esimerkiksi avaimet voit luovuttaa kuittia vastaan tai muuten niin, että voi todistaa luovuttaneensa avaimet. 

Mitä jos työvuoroni alkaa ennen lakkoa tai päättyy lakon jälkeen?

Työvuorosta lähdetään silloin, kun lakko alkaa. Työvuoroon ei palata kesken, mikäli lakko loppuu työvuoron aikana.

1. Esimerkki: Työvuoro alkaa klo 04 ja lakko klo 06.
Töihin mennään normaalisti klo 04 ja työt lopetetaan klo 06, kun lakko alkaa.

2. Esimerkki: Työvuoro klo 22 - 06. Lakko päättyy klo 23.59.
Töihin ei mennä puolilta oin kesken työvuoron, vaan töihin palataan vasta, kun seuraava työvuoro alkaa.

Työskentelen vuokrafirmassa, voinko jäädä lakkoon?

Voit. Vuokratyöntekijänä sinun ei tarvitse eikä pidä tehdä lakossa olevaa työtä. Lakossa on kysymys sinunkin työehdoistasi, esimerkiksi vähimmäispalkasta. 

Sinä voit vuokratyöntekijänä jäädä lakkoon:    

 • jos työskentelet kohteessa, joka on lakon piirissä tai   
 • sinut kutsutaan vuokrafirman kautta työskentelemään lakkopäiviksi lakkokohteisiin

Työehtosopimuksen mukainen työ on lakossa nimetyissä kohteissa, ilmoitettuina ajankohtina. Vaikka sinut kutsutaan työhön, voit kieltäytyä. Voit hakea lakkoavustusta, jos sinulla olisi ollut vähintään 4 tunnin työvuoro julistetun työnseisauksen aikana ja jos sinulle syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. 

Lue lisää lakkoavustuksesta

Olen opiskelija, ja käyn osa-aikaisesti töissä. Työvuoro osuu lakkopäivälle. Menenkö töihin? 

Älä mene. Lakossa on kysymys sinunkin työehdoistasi, esimerkiksi vähimmäispalkasta. 

Lakko koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä. Työt nimetyissä toimipaikoissa ovat lakossa, ja lakonalaisia töitä ei tehdä. 

Voit hakea lakkoavustusta, jos 
•    olet PAMin jäsen
•    sinulle tulee ansionmenetystä ja työvuoron pituus olisi ollut vähintään 4 tuntia. 

Miten haen lakkoavustusta ja mitä tietoja siihen tarvitaan?

Lakkoavustusta haetaan pam.fi/lakko -sivuston lakkoavustuslomakkeella. Lomake avataan sivustolle ensimmäisenä lakkopäivänä. Lakkoavustus maksetaan vain ammattiliittoon kuuluville työntekijöille. Jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta lakkoavustus voidaan maksaa. Huom! YTK:n jäsenille ei makseta lakkoavustusta. 

Lakkoavustus maksetaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on tehty. 

Lakkoavustuslomakkeen täyttöä varten tarvitset seuraavat tiedot: 

 • henkilötunnuksesi
 • osoitetietosi
 • tilinumerosi (IBAN-muodossa)
 • työpaikkatietosi 

Verokorttia ei tarvitse toimittaa PAMiin.

Lue lisää lakkoavustuksesta

Työskentelen muulla alalla ja työnantajani pyytää minua tekemään lakossa olevia töitä. Mitä teen?

Sinun ei tarvitse eikä pidä tehdä lakossa olevan työntekijän töitä. Lakko koskee aina sen alan töitä, jonka työehdoista on neuvoteltu.

PAMin hallitus päättää työpaikat ja kohteet, joissa lakko järjestetään, ja näissä kohteissa ovat lakossa kaikki ne työt, joihin noudatetaan neuvoteltua työehtosopimusta. Voit siis kieltäytyä.

Saanko palkkaa lakon aikana?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa eikä esimerkiksi lounasetua. Sinulle maksetaan kuitenkin ennen lakkoa kertyneet palkat ja muut saatavat normaaleina palkanmaksupäivinä lakon aikanakin. 

Saanko palkkaa, kun en voi tehdä työtäni toisen alan työtaistelun vuoksi?

Työntekijällä on oikeus saada palkkaa, jos työnteko estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Jos syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, palkka maksetaan enintään 7 päivältä ja muuten enintään 14 päivältä. 

Jos työnteon estävä työtaistelu jatkuu yli 7 päivää, työntekijän pitää ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tämän jälkeen työntekijä voi hakea työttömyyspäivärahaa Palvelualojen työttömyyskassalta.

Lue lisää työnteon estymisestä muiden alojen työtaistelun vuoksi

Voiko työnantaja purkaa työsuhteeni työtaistelun vuoksi? Työnantaja uhkailee jo tuntien vähenemisellä, jos menen lakkoon. Mitä pitäisi tehdä?

Lakko-oikeus on peruslaillinen oikeus. Jokaisella on oikeus osallistua lakkoon. Rikoslaki kieltää työnsyrjinnän eli työnantajan ei saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan lakkoon osallistumisen vuoksi.

Näin ollen työnantajalla ei ole oikeutta purkaa tai irtisanoa työsuhdetta eikä päättää koeajalla olevan määräaikaisen työsuhdetta sen vuoksi, että on osallistunut lakkoon.  Työnantaja ei myöskään saa syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista (Rikoslaki 47 luku, 3 §).

Jos työnantajasi uhkailee sinua, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai PAMin aluetoimistoon. PAM ottaa jokaisen tietoonsa tulleen uhkauksen vakavasti ja selvittää sen.

PAM voi myös päättää saarrosta tai boikotista sellaista yritystä kohtaan, joka värvää tilapäistä tai ulkopuolista työvoimaa lakon ajaksi, painostaa työntekijöitä tulemaan lakon aikana töihin, muuttaa ennalta ilmoitettuja työvuoroja lakon vuoksi tai uhkaa asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sen mukaan osallistuuko lakkoon vai ei.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani?

Lakon alkaminen ei keskeytä jo aloitettua vuosilomaa. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti ennen loman alkamista.

Mikäli lomasi päättyy lakon ollessa voimassa, ole yhteydessä yrityksen luottamusmieheen. Lomarahan maksamisen edellytys on, että palaat lomalta töihin. Sovi tähän liittyen luottamusmiehen kanssa mahdolliset järjestelyt.

Jos lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma siirtyy. Jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkavat samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen (eli silloin kun työvuoro alkaisi).

Lomaa ei voida määrätä alkavaksi lakon aikana.

 

Mitä jos sairastun ennen lakon alkua tai sen aikana?

Jos sairastut ennen lakon alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa normaalisti sairausajan myös lakon ajalta. Toimita työnantajalle heti lääkärintodistukset ja tieto tervehtymisestäsi. Sairausajan päätyttyä voit liittyä lakkoon. 

Jos taas sairastut ollessasi lakossa, sinulle ei oikeuskäytännön mukaan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Sinulla on kuitenkin oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Vaikuttaako lakko työttömyysturvaan?

Kun työttömyys on alkanut ennen lakkoa, lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen. Lakko ei myöskään vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen lomautustilanteessa, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.

Lue lisää

Mitä lakkovahti tekee? Voinko minä ryhtyä lakkovahdiksi? 

Lakkovahti edustaa lakossa olevan työpaikan edessä lakossa olevia työntekijöitä ja PAMia. Jos olet PAMin jäsen, voit ryhtyä lakkovahdiksi. Se on suorastaan suotavaa.

Lakkovahti hoitaa järjestystä lakossa olevan työpaikan edessä, jakaa tietoa lakosta ja sen syistä työpaikalle tuleville ja asiakkaille, seuraa työnantajan mahdollisia toimenpiteitä ja viestii lakkotoimikunnalle yleisistä tunnelmista sekä mahdollisista työntekijöistä, jotka eivät osallistu lakkoon. Lakkovahdeilla ei ole oikeutta estää kenenkään pääsyä työpaikalle tai kokoontua luvatta työpaikan sisällä. 

Lakkovahtina voit olla myös sellaisen lakossa olevan toimipisteen ulkopuolella, jossa et itse ole työssä. Lakkovahdiksi voit ilmoittautua oman aluetoimiston sähköpostiosoitteeseen. Vahtivuorot järjestetään etukäteen ja vuorojen pituudet sovitaan työpaikan työaikojen ja olosuhteiden mukaan. Lakkovahdeilla on aina mukanaan PAMin tunnus.

Voinko osallistua lakon aikana koulutukseen?

Mikäli kyseessä on työpaikan ulkopuolella tapahtuva koulutus, voit osallistua siihen.

Mietityttääkö vielä jokin asia?

Voit aina kysyä apua työpaikkasi luottamusmieheltä. Otathan siis yhteyttä häneen, jos sinulla on kysymyksiä!
Voit myös soittaa työsuhdepalveluun ma–pe klo 10–14, puh. 030 100 620 tai meilata osoitteeseen lakko@pam.fi.

Lue lisää lakko-ohjeita täältä

Työkaveri mukaan

Kerro työkaverille miksi myös hänen kannattaa olla mukana! 

Jos työkaverisi ei vielä ole jäsen, suosittele hänelle jäsenyyttä - se kannattaa!

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme