Lakon vaikutukset työttömyysturvaan

 

Työttömyys

Kun työttömyys on alkanut ennen lakkoa, ei lakko vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen.

Lomautus

Jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista, ei lakko vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen.

Soviteltu päiväraha

Lakon piiriin kuuluvilla soviteltua päivärahaa saavilla ei ole oikeutta päivärahaan lakon ajalta. Heille maksetaan lakkoavustusta, jos he kuuluvat ammattiliittoon. Huom! YTK ei ole ammattiliitto, joten sen jäsenille ei makseta lakkoavustusta. 

Määräaikainen työsuhde

Jos määräaikainen työsuhde päättyy lakon aikana, työttömyyspäivärahaa maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen (omavastuuaika huomioiden).

Velvollisuus ottaa vastaan työtä lakon aikana

Työntekijä ei ole velvollinen ottamaan vastaan lakon, työsulun tai saarron piiriin kuuluvaa työtä. Mikäli työvoimatoimisto tarjoaa tällaista työtä, työntekijä voi päivärahaoikeuttaan menettämättä kieltäytyä tarjotusta työstä.

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme