Ylityökielto

Ylityökielto on yksi työtaistelun muoto. Ylityökiellon aikana työntekijät eivät tee ylitöitä. Ammattiliitto (PAM) julistaa ylityökiellon.

Ylityö on työntekijälle aina vapaaehtoista ja kun PAM julistaa ylityökiellon, kiellon piirissä olevat työntekijät käyttävät tätä oikeutta ja kieltäytyvät työnantajan tarjoamasta ylityöstä.

Pääsääntö on, että ylityötä on yli 40 t/viikossa tehtävä työ. Jos alalla työaika järjestetään esimerkiksi 3 viikon jaksoissa, on ylityötä pääsääntöisesti 120 tuntia kolmiviikkoisjaksossa ylittävä työ.

Osa-aikaista työntekijää koskevat nämä samat tuntirajaukset. Hän voi siis ottaa vastaan lisätyötä ylityörajaan asti myös ylityökiellon ollessa voimassa.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa työaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumiskausien sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Ylityökiellon aikana työaikapankkiin tai vastaaviin järjestelmiin ei kerrytetä työtä. Ylityökiellon aikana ulkopuolisen työvoiman tai esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden tai vuokratyön käyttöä ei hyväksytä, mikäli sillä pyritään kiertämään laillista ylityökieltoa.

Katso tarkemmin kunkin alan ylitöiden määräytymisestä täältä tai oman alasi työehtosopimuksesta.

Ylityökielto voi koskea yhtä yritystä, sopimusalaa tai kaikkia PAMin aloja. Julistaessaan ylityökiellon PAM ilmoittaa, missä ylityökieltoa toteutetaan.

Ylityökieltoa voidaan käyttää, kun neuvotellaan työehtosopimuksesta, pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon tai tuetaan jonkin toisen alan työtaistelua.

Vuoronvaihtokielto

Vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa työvuorojen vaihtamisesta tai tee työaikaan muitakaan työnantajan esittämiä muutoksia. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Kiellon aikana ei kerrytetä liukumia eikä työaikapankkeja.

Vuoronvaihto tarkoittaa työvuorolistassa julkaistujen työvuorojen vaihtamista toiseen työvuoroon riippumatta siitä, tehdäänkö vaihto päittäin toisen vuoron kanssa tai muutetaanko vain kyseisen työvuoron ajankohtaa (esimerkiksi alkamisaikaa).

 

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme