PAMin liittokokousvaalit 25.3.–8.4.2019

Liittokokousvaaleissa oli 997 ehdokasta, joista vaaleissa eniten ääniä saaneet 373 henkilöä valittiin kokousedustajiksi Helsingissä pidettävää liittokokoukseen 4.–6.6.2019. Valituista liittokokousedustajista 213 (57%) henkilöä on ensimmäistä kertaa edustajana liittokokouksessa. 

Liittokokousedustajat linjaavat PAMin toimintaa, tekevät tavoiteohjelman vuosille 2019-2023, valitsevat PAMin uuden hallituksen, valtuuston sekä liitolle uuden puheenjohtajan. 

Vaalien tulos vaalipiireittäin

Valitut edustajat harmaalla pohjalla. Mikäli varsinainen edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen saman ehdokaslistan/vaaliliiton vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä varajäsen.

1 Ahvenanmaa (1 edustaja)
2 Etelä-Karjala (11 edustajaa)
3 Etelä-Pohjanmaa (11 edustajaa)
4 Etelä-Savo (9 edustajaa)
5 Häme (11 edustajaa)
6 Kainuu (7 edustajaa)
7 Keski-Pohjanmaa (5 edustajaa)
8 Keski-Suomi (20 edustajaa)
9 Kymenlaakso (15 edustajaa)
10 Lappi (17 edustajaa)
11 Pirkanmaa (37 edustajaa)
12 Pohjanmaa (10 edustajaa)
13 Pohjois-Karjala (11 edustajaa)
14 Pohjois-Pohjanmaa (26 edustajaa)
15 Pohjois-Savo (19 edustajaa)
16 Päijät-Häme (13 edustajaa)
17 Satakunta (17 edustajaa)
18 Uusimaa (85 edustajaa)
19 Valtakunnallinen (19 edustajaa)
20 Varsinais-Suomi (29 edustajaa)

 

Vaalijärjestys 

Liittokokous pidetään 4.–6.6.2019 Helsingissä

Vaaleissa valitut liittokokousedustajat kokoontuvat päättämään PAMin tavoiteohjelmasta seuraavalle neljälle vuodelle sekä PAMin uudesta puheenjohtajasta, hallituksesta ja valtuustosta.

Liittokokousvaaleissa äänestäneiden kesken on arvottu seuraavat palkinnot:

1 kpl 2000 euron Holiday club -lahjakortti ja 5 kpl Ticketmasterin 200 €:n arvoinen lahjakortti. Voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti. Katso lisää.