Hyppää sisältöön
Uutiset

26.10.2023 13:44

PAMin uusi tavoiteohjelma vastaa työelämän haasteisiin

Tavoiteohjelma linjaa PAMin toimintaa vuosille 2024–2027. Liittokokouksessa tavoiteohjelmaa käsiteltiin tavoiteohjelmavaliokunnassa ja neljässä työryhmässä.

Jyväskylässä 24.–26.10.2023 kokoontunut PAMin liittokokous hyväksyi liitolle tavoiteohjelman vuosiksi 2024–2027. Tavoiteohjelmassa korostuvat työntekijöiden terveyteen, toimeentuloon, vaikutusmahdollisuuksiin, osaamiseen, työehtosopimuksiin sekä sopimusjärjestelmään liittyvät kysymykset. Lisäksi siinä kiinnitetään huomiota järjestämiseen, liiton palveluiden kehittämiseen sekä jäsenistön moninaisuuteen.

Lisääntynyt epävarmuus heijastuu työntekijöiden arkeen

Tavoiteohjelman perustana on neljä strategisten valintojen kokonaisuutta: ammattiliitossa, työehdoista sopimassa, elämässä ja työpaikalla yrityksessä. Nämä teemat ovat muotoutuneet PAMin toimialoilta, jäseniltä ja henkilökunnalta kerättyjen hiljaisten signaalien sekä työelämään vaikuttavien megatrendien pohjalta.

Siirtymä kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, poliittisen oikeistolaisen kentän luoma paine, varallisuuserojen kasvu, käynnissä olevat konfliktit, epävarmat talousnäkymät ja muutokset sopimusjärjestelmässä ovat kaikki isoja muutosvoimia, jotka haastavat ay-liikettä, näkyvät työntekijöiden arjessa ja vaikuttavat palvelualojen tulevaisuuteen.

— Neljän vuoden takaiseen verrattuna huoli sopimusyhteiskunnan murenemista on kasvanut, osa-aikatyö on lisääntynyt eikä digitalisaatio ole tuonut toivottua helpotusta työarkeen. Samaan aikaan työntekijät ovat huolissaan terveydestä ja erityisesti henkisestä jaksamisesta, kuvaa tavoiteohjelmavaliokunnan puheenjohtaja Sonja Tahlo.

— Lisäksi yhä useammassa perheessä tehdään epäsäännöllistä työaikaa ja haluammekin saada pienet koululaiset vuoropäivähoidon piiriin. Muuan muassa näihin haasteisiin tavoiteohjelmalla pyritään vastaamaan, Tahlo jatkaa.

Selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus palvelee monimuotoista jäsenistöä

Tahlon mukaan uusi tavoiteohjelma on muotoiltu selkeäkieliseksi, jotta se on ymmärrettävä ja palvelee laajasti koko liiton moninaista jäsenistöä. Hän pitää tärkeänä, että tavoiteohjelmaa on valmistelu huolella ja jäsenistö on ollut laajasti mukana vaikuttamassa siihen. Liittokokouksessa tavoiteohjelmaa käsiteltiin tavoiteohjelmavaliokunnassa ja neljässä tavoiteohjelmatyöryhmässä.

—Työryhmätyöskentely oli jouhevaa ja harmonista. Kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, että ohjelmasta tulee yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus, jossa on selkeä punainen lanka, hän sanoo.

Vaikka ay-liikettä haastetaan monelta suunnalta, Tahlo haluaa luoda toivoa tulevaan.

—Yhdessä toimimalla voimme rakentaa turvaa työntekijöiden elämän arkeen sekä luottamusta tulevaisuuteen. Järjestäytymisellä ja aktiivisella jäsenhankinnalla myös suuri merkitys.

Teksti: Minna Raitapuro
Kuva: Pasi Hakala

Haku