Skip to content
Framsida » Förbundskongressen

Förbundskongress

Förbundskongressen hålls vart fjärde år. Kongressen utövar den högsta beslutande makten i Servicefacket PAM. Kongressen slår fast PAM:s mål och godkänner handlingsprogrammet. Vid kongressen väljs även förbundets ordförande, personlig ersättare till styrelseordföranden, styrelsen samt fullmäktige.

Förbundskongressdelegaterna valda

Till förbundskongressen valdes 329 delegater, varav 183 är med för första gången.

Nästan 60 procent av de valda kongressdelegaterna jobbar inom handeln. Tjugo procent representerar turism-, restaurang- och fritidstjänster, 17 procent fastighetstjänstebranschen och bevakningsbranschen. Bland kongressdelegaterna finns även representanter för specialbranscher, så som apoteks- och casinobranscherna.

Av de valda delegaterna är 67 procent kvinnor. Delegaternas medelålder är 46 år. Den yngsta delegaten är 22 år och den äldsta 65 år.

PAM:s förbundskongressval ordnades 28.8–15.9 som elektroniskt val. PAM:s styrelse fastställde valresultatet torsdagen den 21 september 2023.

Valresultatet efter valkrets

Du hittar de valda kongressdelegaterna, ersättarna och de kandidater som inte valdes i din valkrets nedan (pdf). De valda kongressdelegaterna är markerade med grått.

01 Åland 
02 Södra Karelen  
03 Södra Österbotten  
04 Södra Savolax 
05 Tavastland 
06 Kajanaland
07 Mellersta Österbotten  
08 Mellersta Finland   
09 Kymmenedalen  
10 Lapland 
11 Birkaland  
12 Österbotten 
13  Norra Karelen  
14 Norra Österbotten 
15 Norra Savolax
16 Päijänne-Tavastland
17 Satakunta
18 Nyland
19 Riksomfattande
20 Egentliga Finland

Förbundskongressen beslutar om riktlinjerna för PAM:s verksamhet och personvalen

De nästa stegen i förberedelserna inför förbundskongressen sker bland de valda delegaterna. De får utbildning och information om hur mötet går till i praktiken och får bekanta sig med möteshandlingarna så som PAM:s målprogram. Kongressen väljer även förbundets ordförande, ordförandes personliga ersättare samt styrelsens och fullmäktiges medlemmar

Tidtabellen för valet till förbundskongressen

Våren 2023

Hösten 2023

Sök