Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Sjukledighet » Frånvaro med egen anmälan
Senast uppdaterad: 26.06.2023

Sjukfrånvaro med egen anmälan

Förfarandet med egen anmälan innebär att arbetstagaren kan sjukanmäla sig och vara borta från jobbet på grund av kortare sjukdom.

Inom PAM:s avtalsområden kan parterna lokalt avtala om kort sjukfrånvaro med egen anmälan utan krav på intyg från läkare eller sjukskötare. Förfarandet gäller vanligtvis 1–3 dagars sjukfrånvaro och endast kortvarig sjukdom som inte kräver läkarvård (t.ex. förkylning, magsjuka).  

Insjuknandet ska anmälas till arbetsgivaren utan dröjsmål. 

Arbetsgivarens rätt att begära läkarintyg av grundad anledning 

En arbetsgivare kan av grundad anledning kräva att arbetstagaren lämnar in ett läkarintyg redan från den första dagen. Anledningen kan exempelvis vara upprepad kortare sjukfrånvaro, händelser på arbetsplatsen innan frånvaron, misstanke om alkohol-/drogmissbruk eller oro över arbetstagarens arbetsförmåga. 

Frånvaro med egen anmälan avtalas arbetsplatsspecifikt 

Frånvaro med egen anmälan kan avtalas arbetsplatsspecifikt.  

Vad som avtalas är till exempel 

  • vilka förfarandet gäller 
  • förfarandets giltighet under prövotid 
  • förfarandets tillämpning vid sjukfrånvaro i samband med semesterdagar eller lediga dagar 
  • tillvägagångssätten för anmälan och registrering av sjukfrånvaro 
  • förfaringssättet vid fortsatt sjukdom 
  • hur många gånger per år man kan vara borta med egen anmälan 
  • för hur lång tid åt gången frånvaron beviljas 
  • förebyggande av missbruk och uteslutning av arbetstagare från förfarandet 
  • huruvida läkarföreskriven frånvaro kan förlängas med egen anmälan. 

Arbetsgivarförbunden uppmuntrar sina medlemsföretag att införa förfarandet med egen anmälan. Det är bra om även förtroendemännen är aktiva eftersom förfarandet dokumenterat sparar tid, möda och pengar ur både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök