Skip to content
Nyheter

16.08.2023 15:13

768 medlemmar kandiderar i PAM:s förbundskongressval

Förbundskongressen som ordnas vart fjärde år utövar den högsta beslutande makten i Servicefacket PAM. Den väljer förbundets styrelse, fullmäktige och ordförande samt beslutar om förbundets målprogram. I valet som inleds i slutet av augusti kommer 329 förbundskongressledamöter att väljas bland 768 kandidater för att fatta beslut vid förbundskongressen i oktober.

PAM:s organiseringschef Aki Rouhiainen är nöjd över att nästan 800 medlemmar i förbundet ville vara med och kandidera för en plats som beslutsfattare.

”Det stora antalet visar att det bland våra medlemmar finns många som aktivt vill ta del i förbundets verksamhet, definiera riktlinjerna för framtiden och bygga upp PAM till ett ännu starkare och mer lockande fackförbund. Ett stort antal kandidater främjar öppen diskussion och bidrar till att föra fram olika perspektiv”, konstaterar Rouhiainen och fortsätter:

”Just nu behöver vi kollektiv styrka. Regeringen försöker slopa arbetstagarnas rätt att demonstrera. Samtidigt försöker man försämra utkomstskyddet för arbetslösa och anställningsskyddet. De PAM-medlemmar som blir invalda till förbundskongressen som ledamöter får vara med och dra upp förbundets riktlinjer och mål samt påverka ställningen för de anställda inom servicebranschen i samhället.”

Valet ordnas elektroniskt – valresultatet klarnar 21.9.2023

Totalt har 768 kandidater ställt upp i PAM:s förbundskongressval. Kandidaterna i förbundskongressvalet representerar alla PAM:s avtalsbranscher och bland dem finns närmare 200 olika yrkestitlar. Kandidaterna representerar 105 olika fackavdelningar runt om i Finland. Kandidaternas genomsnittsålder är 45 år och 8 procent är unga kandidater under 31 år. Av kandidaterna är 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Röstningen pågår 28.8–15.9.2023. PAM:s förbundskongressval ordnas nu för andra gången så att man endast kan rösta på internet. Edita Prima, som har lång erfarenhet av att organisera elektroniska val, ansvarar för att organisera det elektroniska valet.

Valresultatet och de invalda kongressledamöterna publiceras på PAM:s webbplats torsdagen den 21 september 2023.

Förbundskongressen beslutar om PAM:s riktlinjer och gör personval

PAM:s förbundskongress ordnas i Jyväskylä 24–26.10.2023. Förbundskongressen som ordnas vart fjärde år utövar den högsta beslutande makten i förbundet. Vid kongressen drar man upp riktlinjer för PAM:s verksamhet och godkänner målprogrammet. Dessutom väljer kongressledamöterna förbundets ordförande, styrelseordförandens personliga ersättare, styrelsen och fullmäktige.

Annika Rönni-Sällinen, som lett Servicefacket PAM sedan 2019, har meddelat att hon är redo att lotsa förbundet även under den kommande perioden. Andra kandidater till ordförandeposten har inte anmält sig.

Sök