Skip to content
Nyheter

08.12.2022 15:39

Anställda i skidcenterbranschen hotar med strejk vid jul – bra resultat ska synas i lönerna

Servicefacket PAM varslade idag om ny strejk i skidcenterbranschen.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Arbetsgivarsidans ovilja att komma emot i förhandlingar om skidcenterbranschens löner kan orsaka ny strejk i skidcenterbranchen.

Man gjorde ett gott resultat förra säsongen och även den pågående säsongen ser utmärkt ut. Arbetsgivarsidans bristande vilja till löneförhöjningar väcker känslor på fältet. Strejkerna är utlysta att börja på julaftons afton och pågå till och med juldagen.

”Vi vill inte förstöra någons jul, men vi ser inget annat sätt i det här läget. Jag önskar såklart, att strejkerna inte sist och slutligen behövs ”, poänterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

”Arbetsgivarförbundet MaRa har nycklarna till en lösning, för det finns nog utrymme för löneförhöjningar i branschen. De anställda förväntar sig en snabb lösning”, fortsätter Rönni-Sällinen.

Skidcenterbranschen har varit i avtalslöst läge sedan början av november. PAM bröt förhandlingarna den 17 november och varslade om strejk eftersom det inte skedde framsteg i förhandlingarna. PAM:s och MaRas målsättningar var för långt ifrån varandra, och riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar att göra ett medlingsförslag, varmed PAM genomförde en punktstrejk i sex skidcenter 1–3 december.

Om en uppgörelse inte nås, börjar nästa strejk fredagen den 23 december kl. 00.01 och slutar söndagen den 25 december kl. 24.00

Seuraava työnseisaus ajoittuu jouluun. Työnseisaus alkaa perjantaina 23.12.2022 klo 00.01, ellei sopua synny ennen sitä. Lakko päättyy sunnuntaina 25.12. klo 24.00.

Strejken berör följande skidcenter:

  • Rukakeskus Oy (backarna i Rukan)
  • Pyhätunturi Oy (backarna i Pyhätunturi)
  • Oy Levi Ski Resort Ltd (backarna i Levi)
  • Huippupaikat Oy (backarna i Vuokatti och Tahko)
  • Ylläs (Iso-Ylläs ja Ski Ylläs Oy)

Sök