Skip to content
Nyheter

15.12.2022 14:46

Avtal i skidcenterbranschen – strejkhotet till jul avblåst

Det ettåriga kollektivavtalets löner förhandlas lokalt eller bestäms enlig löneuppgörelsen för turism-, restaurang och fritidstjänster. I och med att avtalet godkändes inställs de strejker som varslats för julhelgen.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Servicefacket PAM rf och arbetsgivarrepresentanten Turism- och restaurangförbundet MaRa rf fann en överenskommelse om kollektivavtalet för anställda i skidcenterbranschen. Avtalet är ettårigt och löneförhöjningarna avtalas i första hand lokalt i de företag där det finns en förtroendeman eller representanter valda av personalen.

”Avtalet är det bästa möjliga i det här läget. Tidpunkten för förhandlingarna var utmanande och trycket från strejkerna i branschen gav resultat. Man har goda erfarenheter av lokala avtal i branschen, och nu ser vi hurdan beredskap företagen har att förhandla, kommenterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

”En snabb förhandlingstidtabell för de lokala avtalen är i båda parters intressen. Lösningen ger utrymme för lokal dialog och att lägga grunden för en lyckad säsong i samarbete”.

Om ett lokalt avtal inte nås senast 31.12.2022, förverkligas löneförhöjningarna i enlighet med löneuppgörelsen inom turism- och restaurangbranschen som ska förhandlas fram i början av året. Förhöjningarna betalas retroaktivt från den 1 januari 2023, när en förhandlingslösning väl nåtts.

Även lönetabeller, arbetstidstillägg och förtroendevaldas ersättningar höjs från och med 1 januari enligt löneuppgörelsen inom turism- och restaurangbranschen.

I överenskommelsen avtalades även om förkortad arbetstids för nattarbetare samt skrev in arbetarskyddslagens bestämmelse om ensamarbete. Därtill kom man överens om möjlighet att avtala om säsongarbetstillägg för perioden 1.10-30.4.

Kollektivavtalet är i kraft 1.11.2022-30.10.2023.

 

 

Sök