Skip to content
Nyheter

25.08.2023 10:00

Bekanta dig med kandidaterna i förbundskongressvalet

Du kan bekanta dig med kandidaterna i PAM:s förbundskongressval i kandidatgalleriet som nu öppnats på pam.fi/kandidatgalleri

Alla röstberättigade medlemmar får ett meddelande om rösträtt måndagen den 28 augusti 2023. Röstberättigade medlemmar får rösta från och med 28 augusti kl. 10 till och med 15 september kl. 20.00. Du kommer till röstningstjänsten via PAM:s webbplats.

PAM:s förbundskongressval ordnas elektroniskt. Valresultatet och de valda kongressdelegaterna bekräftas torsdagen den 21 september. Valet ordnas av Edita Prima som har lång erfarenhet av att ordna elektroniska omröstningar.

Rösta kan man genom att logga in med nätbankskoder i röstningstjänsten. Om en röstberättigad medlem inte har nätbankskoder kan hen identifiera sig och rösta på PAM:s regionkontor eller beställa en personlig inloggningskod.

I förbundskongressvalet väljs delegaterna till PAM:s förbundskongress 24-26 oktober 2023. Förbundskongressen vart fjärde år är förbundets högsta beslutande organ.

Läs mer om förbundskongressen eller gå direkt till kandidatgalleriet.

Sök