Skip to content
Nyheter

06.10.2022 13:27

De betalda familjeledigheterna i skick genom lokala avtal

Inom PAM blev man besviken över att ingen överenskommelse kunde nås med arbetsgivarorganisationerna om genomförandet av betald familjeledighet i familjeledighetsreformens anda. Nu vänder man blicken mot företagen som kan rätta till missförhållandet och ge båda föräldrarna samma förutsättningar genom lokala avtal.

PAMille perhevapaiden palkallisuudessa on kyse olennaisesta työelämän tasa-arvoa lisäävästä asiasta. Kuva: Getty Images/iStockphoto.

Lagen som reformerar familjeledigheterna trädde i kraft i augusti. Reformen är avsedd att stärka jämställt föräldraskap. Föräldraledigheterna ökar i antal och användningen av dem ska göras flexiblare.

Lagen garanterar båda föräldrarna rätten till frånvaro och dagpenning från FPA. Om lönen under familjeledigheten har dock avtalats endast i kollektivavtalen, vilket innebär en utmaning för förverkligandet av reformens anda.

PAM och arbetsgivarorganisationerna nådde inte i våras någon överenskommelse om hur man ska uppnå jämställdhet mellan föräldrarna i fråga om betalda föräldraledigheter. I kollektivavtalen inom servicebranschen överförs bestämmelserna om betalda familjeledigheter således till kollektivavtalslösningens stupstocksbestämmelse. PAM anser att denna bestämmelse strider mot målen i familjeledighetsreformen.

”Utgångsläget för PAM har varit att föräldrarna enligt familjeledighetsreformen måste uppnå en jämställd position i fråga om betalda familjeledigheter. Stupstocksbestämmelsen leder till att den andra föräldern försätts i en väsentligt svagare situation jämfört med den förälder som föder barnet. Situationen är ohållbar när det gäller att uppnå målen med reformen”, konstaterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Man kan alltid avtala om bättre villkor än i kollektivavtalet

Efter att förhandlingarna om en jämställd övergång till familjeledighetsreformen gick på grund, vänds blickarna nu mot företagen. PAM har som mål att man genom lokala avtal ska kunna skapa företagsspecifika lösningar för betalda familjeledigheter. Företagen i servicebranschen får visa vad de går för.

”Det vore synd om den ändrade lagstiftningen inte skulle medföra några verkliga förändringar när det gäller användningen av familjeledigheter på arbetsplatserna. När det råder brist på arbetskraft och kampen om kunnigt folk är hård är det jätteviktigt att ha ett gott rykte som arbetsgivare. Att arbetsgivaren har en positiv inställning till familjeledigheter bär garanterat långt”, hälsar PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä till arbetsgivarna.

För PAM handlar frågan om betalda familjeledigheter om att öka jämställdheten i arbetslivet. Arbetsgivarna har nu möjlighet att ge mer tyngd åt pratet om jämlik behandling av arbetstagarna. I många företags strategier nämns jämställdheten som en viktig värdering. PAM:s förtroendevalda vid företag spelar en central roll då man förhandlar lokalt om saken.

”Jag hade förstås hoppats på att man hade kunnat hitta en lösning mellan förbunden gällande betalda familjeledigheter. Jag anser att det är viktigt att båda föräldrarna har samma förutsättningar när det gäller betald familjeledighet. Å andra sidan är ansträngningarna för att avtala lokalt en bra övning inför framtiden, om trycket att avtala lokalt också om andra ärenden ökar inom företagen”, konstaterar Jani Pölönen, huvudförtroendeman vid HOK-Elanto.

Keywords:

jämställdhet

Sök