Skip to content
Artiklar

11.05.2023 10:04

Ditt barn ska sommarjobba – hur kan du stöda?

Den unga har fått sitt första sommarjobb, fint! Vet du vad som har avtalats om arbetsskift och arbetsuppgifter? Vi har listat några tips för hur du kan stöda den unga.

Arbetslivets spelregler gäller de unga sommaranställda på samma sätt som övriga anställda. Det förekommer dock försummelser.

Aliisa Railanmaa, 16, sommarjobbade förra sommaren vid en lunchrestaurang med hjälp av Helsingfors stads sommarsedel. Mot en sedel värd 325 euro erbjuder arbetsgivaren den unga 60 timmar arbete och 400 euro i lön.

– Mamma frågade efter en halvbekant restaurangägares telefonnummer. Jag ringde själv till restaurangägaren och vi kom överens om sommarjobb, berättar Aliisa, som går i gymnasiet.

Aliisas mamma Justyna Koniczek fortsätter:

– Och jag var nöjd när det gick så lätt för Aliisa att fixa sitt första sommarjobb.

1. Kräv ett skriftligt arbetsavtal

I arbetsavtalet antecknas arbetsuppgifterna, arbetstiden, lönen, anställningsförhållandets varaktighet, uppsägningstiden och kollektivavtalet som ska följas. Avtalet behöver inte undertecknas genast utan den unga kan säga att hen först bekantar sig med avtalet och sedan returnerar det undertecknat till arbetsgivaren.

Ett skriftligt arbetsavtal skyddar dig från mycket obehag. Aliisa och hennes mamma förstod inte att begära ett skriftligt arbetsavtal, eftersom lönen och arbetstimmarna bestämdes av sommarsedeln. Man hade ändå haft nytta av ett skriftligt arbetsavtal.

– Jag visste inte vilka arbetsuppgifter som hörde till mig. Det var en tråkig överraskning att arbetet till största delen bestod av att diska för jag trodde att jag skulle få lära mig mer om till exempel arbetet som servitör, berättar Aliisa.

2. Fråga den unga om saker i anslutning till anställningsförhållandet

I anslutning till anställningsförhållandet finns många saker som den unga måste känna till. Hur meddelas arbetsskiften, vilka raster ingår i arbetsdagen, hur får man introduktion i arbetet? Vad ska man göra om man blir sjuk? Fråga den unga om detta.

Arbetet som diskare krävde inte mycket introduktion. Arbetsdagarna och arbetsskiften fick Aliisa som WhatsApp-meddelande av arbetsgivaren. Rasterna, förmånerna och de övriga sakerna klarnade i början av anställningsförhållandet.

– Jag hade en rast under en sex timmars dag. Man fick dock ta en kort paus för att dricka och gå på toaletten. Det var trevligt att arbetsgivaren bjöd på lunch så man inte behövde ha mat med sig.

Aliisa arbetade i restaurangen i sina egna kläder. Detta klarnade först den första dagen. En dag gick Aliisa till jobbet iklädd topp, och då visade det sig att man inte får använda topp på arbetsplatsen.

– Inte tänker ju ungdomar på sådant – hurdana kläder som passar på en arbetsplats. Det hade varit viktigt att få instruktioner av arbetsgivaren även i sådana frågor, konstaterar Aliisas mamma.

3. Fråga om det som är oklart

Arbetsgivaren ansvarar för att den unga får introduktion i arbetet och för att berätta för den unga om spelreglerna på arbetsplatsen. Föräldern kan uppmuntra den unga att fråga om dessa saker. Ni kan till exempel göra upp en frågelista för att göra det lättare för den unga att ta upp frågorna med arbetsgivaren.

Föräldern kan stöda den unga genom att fråga om arbetet och praxisen på arbetsplatsen. Tips för att stöda den unga hittar man till exempel på PAM:s kom-ihåg-lista för sommarjobb.

– Jag har uppmuntrat Aliisa att ta ansvar och vara aktiv när det gäller sommarjobb. Kanske lät jag henne sköta det lite för mycket på egen hand.

Nästa sommar ska Aliisa sommarjobba på samma ställe. Eftersom den första sommaren var lite av en besvikelse, har mamma nu uppmanat Aliisa att ta upp saken direkt.

– Nu har jag uppmuntrat Aliisa att aktivt föra fram att hon också kan pröva på något annat än att diska. Tydligen har det redan varit tal om detta.

4. Anteckna arbetstimmarna, kontrollera lönekvittona, begär arbetsintyg

Man kan anteckna sina arbetsskift i kalendern på mobilen. Det är viktigt att den unga lär sig att kontrollera att lönen och tilläggen har betalats ut rätt. I slutet av anställningsförhållandet ska den unga själv begära ett arbetsintyg.

När man skrivit upp timmarna man arbetat är det lätt att kontrollera på lönekvittot att lönen och tilläggen har betalats ut rätt. När anställningsförhållandet upphör är arbetsgivaren skyldig att skriva ett arbetsintyg om man ber om ett sådant.

Aliisa har ännu inte fått något arbetsintyg.

– Jag bad om det under de sista dagarna på sommarjobbet och nu på nytt under vintern. Det har utlovats, men ännu har jag inte fått intyget.

 5. Berätta för den unga att hen inte är ensam i en problemsituation

Man kan stöta på tråkiga överraskningar i sommarjobbet. Arbetsskift inhiberas på grund av vädret, den unga får inte tillräcklig introduktion i hur utrustningen används eller lönen betalas ut felaktigt. Man kan be arbetskamraterna eller förtroendemannen om hjälp.

Ofta får problemen en lösning då den unga vågar ta sakerna till tals på arbetsplatsen. En förtroendevald hjälper i frågor som berör anställningsförhållandet.

Också föräldern har en viktig roll.

– Nu kan jag också själv bättre ta reda på saker och ge Aliisa information och berätta att hon även har rättigheter som anställd, konstaterar Aliisas mamma.

Om ditt barn börjar sommarjobba i en butik, restaurang, kiosk, snabbmatsrestaurang, nöjespark eller inom fastighetsservice, ser Servicefacket PAM till att de sommaranställdas rättigheter och kollektivavtalen beaktas på arbetsplatsen.

Medlemskap i ett fackförbund ger trygghet också för sommaranställda. Det lönar sig att bli medlem genast när anställningen börjar. Läs mer om medlemskap i PAM.

 

Keywords:

anställning

Sök