Skip to content
Artiklar

26.08.2022 12:30

Elin Sundback stödjer arbetstagarna på Åland

Elin Sundback, som kallar sig en allt-i-allo ger utlåtanden till lagtinget, håller möten med förbundens aktivister och korrigerar exempelvis fel utbetalade löner.

Ombudsman Elin Sundback är anställd av Servicefacket PAM, men i hennes lönekostnader deltar också FFC, SEL, PAU, Industrifacket och i viss mån även Sjömansunionen.

Hur fungerar det att tjäna många herrar?

– Nog fungerar det när man är en sådan här allt-i-allo. Jag ger å FFC:s vägnar utlåtanden till Ålands lagting och deltar i de olika förbundens lokalföreningars möten och utbildningstillfällen. Jag sköter PAM-medlemmarnas arbetsförhållandefrågor och övervakar att kollektivavtalen följs, eftersom många företag saknar förtroendeman.

Hon anser att det vore viktigt att både arbetstagare och arbetsgivare organiserar sig i sina egna förbund också på Åland. Då skulle kännedomen på arbetsplatserna om kollektivavtalen och lagarna i arbetslivet bli bättre.

”Service på svenska är viktigt för medlemmarna.”

Sundback koordinerar FFC-förbundens gemensamma utbildningar för Ålands del. Oftast deltar de åländska aktiva i utbildningar i riket, men ibland kommer fastlandsfinländarna på skolning till ölandskapet. Dessutom uppmuntrar hon de lokala aktiva att delta i förbundens föreningsverksamhet.

– Jag fungerar på många plan i det fackliga arbetet, uppifrån och nedåt, säger Sundback som är född i Vasatrakten och har studerat i Åbo, och som själv har starka åländska rötter.

Som en bro mellan riket och landskapet

Elin Sundback hoppas nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan översätter nya kollektivavtal till svenska så forts som möjligt. ”Det är svårt att tolka kollektivavtal på främmande språk då det inte alltid är lätt på modersmålet heller.”

Elin Sundback inledde arbetet som ombudsman år 2018. Hennes företrädare hade gått i pension redan 1,5 år tidigare. Sundback är till sin första yrkesjuksköterska, men hon fortsatte sina studier vid Åbo Akademi och blev magister, samt var under tio års tid anställd som förman i socialbranschen.

Som både svensk- och finskspråkig fungerar Sundback som en bro i den fackliga verksamheten mellan Åland och fastlands-Finland.

På Åland gäller de allmängiltiga kollektivavtalen den privata sektorn på samma sätt som på fastlandet.

”Att kollektivavtalen översätts till svenska och att medlemmarna betjänas på svenska är en viktig sak på Åland”, säger Sundback.

Om förbunden inte själva översätter kollektivavtalen till svenska, sköter staten det för de allmänbindande kollektivavtalens del, i praktiken Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan. Nämnden är självständig men verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

I Torneå lyckades det, men inte på Åland

Bristen på kontakter mellan beslutsfattarna på Åland och i Finland blev på ett tråkigt sätt synligt, då svenska läkare och sjukskötare under coronarestriktionerna inte kunde resa från Sverige till sin arbetsplats. Ålands hälsovård är i mycket beroende av arbetskraft från det västra grannlandet.

I Torneå, där finsk vårdpersonal pendlar över gränsen till både Norge och Sverige, kunde frågan lösas utan friktion. Men mellan Åland och fastlandet kunde det inte lösas, även om man med justitieminister Anna-Maja Henriksson hade haft ett gemensamt språk.

En viktig del av mitt arbete är att nätverka och kommunicera med fackförbunden på fastlandet.”

Ålands språkliga särställning och självbestämmanderätt skapar behov för mångsidiga kontakter med beslutsfattare på fastlandet. Under coronapandemin har vi sett att det finns utmaningar i kommunikationen”, konstaterar Sundback.

För att mamman till två pojkar på 7 och 9 år inte ska få långtråkigt, sjunger Sundback på sin fritid i kör och fungerar som ersättare i Mariehamns stadsstyrelse.

Keywords:

medlemskap

Sök