Skip to content
Artiklar

27.06.2022 09:30

Espresso House fick förtroendeman som stöd för de anställda

Karlebybon Pipsa Valtonen, 24, började som Espresso House-kedjans huvudförtroendeman i april. Hon uppmuntrar arbetstagare att modigare tala om sina rättigheter.

Suorapuheiseksi itseään kuvaileva Pipsa Valtonen haluaa edistää oikeudenmukaisuutta työelämässä. Kuva: Susanna Kekkonen

Pipsa Valtonen som utbildat sig till kock njuter särskilt av kundservicen i caféarbetet. Hon jobbar som shift leader det vill säga skiftsansvarig på Espresso House i Karleby och representerar nu kedjans 850 anställda som huvudförtroendeman. Valtonen jobbar 30 timmar i veckan, varav största delen av tiden med att sköta förtroendemannens uppgifter.

Vad fick dig att bli förtroendeman?

”Fastän jag inte själv haft en förtroendeman förut, så talade vi på min förra arbetsplats med förmannen mycket om arbetstagarnas rättigheter. Där fick jag bra grundkunskaper och färdigheter. I Espresso House har mina arbetskompisar redan en längre tid vänt sig till mig då de haft frågor om kollektivavtalet. Jag tycker det är roligt att hjälpa, söka information och ta reda på saker och ting. Jag upplevde ändå att det som vanlig arbetstagare är svårt att lyfta fram missförhållanden och få till stånd förändring. När PAM:s representant kom till vårt café för att uppmuntra till val av förtroendeman så blev jag genast taggad!”

Hurdana förväntningar eller önskemål har du för den kommande perioden som förtroendeman?

”Jag har ännu mycket att lära mig i förtroendemannauppdraget. Min plan för den närmaste tiden är att med vicehuvudförtroendemannen åka runt till alla Espresso House-caféer i Finland och träffa arbetstagarna. Vi har redan tillsammans med arbetsgivaren tagit itu med många av missförhållandena som vi hamnar i pressen för, och jag hoppas att vi kan fixa dem permanent. Till exempel håller vi nuförtiden noga bok över att alla pauser som arbetstagarna har rätt till blir av. Jag hoppas också att arbetarna vågar tala om sina rättigheter mera. Jag vet att det inte alltid är lätt. Men om vi tyst godkänner missförhållanden på arbetsplatsen så tjänar det ingen.”

Vilka saker skulle du förändra först?

”Det är viktigt att fästa mera uppmärksamhet på introduktionen för nya arbetstagare. Det är ju utgångspunkten för allt. Om introduktionen inte har gjorts ordentligt eller om det inte finns tid för den, kan en ung arbetstagare uppleva att hen inte klarar av jobbet eller passar i branschen överhuvudtaget. Bättre introduktion skulle ge en starkare grund för anställningsförhållandet och hjälpa råda bot på personalomsättningen.

Jag vill även ta deltidsarbetet till granskning. Vi har för tillfället många deltidsanställda som önskar fler arbetstimmar i arbetsavtalet. Jag tror många caféer skulle ha goda förutsättningar att ge åtminstone en del av de anställda heltidsjobb. Att den ett år långa utjämningsperioden skulle förkortas till exempelvis sex månader skulle ge arbetstagarna mera ekonomisk trygghet.

Var får du energi till arbetet?

”Jag får mycket energi av att hjälpa andra till exempel genom att hitta information eller reda ut om det skett något orättvist. När arbetstagaren är nöjd och jag får tack, så känns det jättebra. I det här jobbet ser man snabbt resultat!”

Hurdana hälsningar vill du sända till de arbetstagare du representerar?

”Var i kontakt med mig. Om det är något du grubblar över, så är det bara att sända ett meddelande eller ringa!”

 

Sök