Skip to content
Artiklar

20.03.2024 13:58

Har du fått lön för ditt sommarjobb? Så här kontrollerar du att den betalats ut rätt

På lönedagen lönar det sig att noggrant gå igenom lönekvittot. Där ser du bland annat storleken på lönen och de utförda arbetstimmarna.

Genom att noggrant kontrollera ditt lönekvitto ser du till att du får den ersättning för ditt jobb som du har rätt till. Så här går det till:

Bekanta dig med lönekvittot

En sommarjobbare ska, precis som alla andra anställda, för varje lön få ett lönekvitto, som också kan kallas lönespecifikation, lönebesked eller löneremsa. Det är en specifikation över vad den utbetalda lönen består av. Lönekvittot kan vara på papper eller i elektronisk form.

  1. Kolla först att dina personuppgifter och ditt kontonummer är rätt på lönekvittot.
  2. Kolla sedan att grundlönen samt eventuella tillägg och övertidsersättningar är i enlighet med kollektivavtalet för branschen.
  3. I Finland avtalas anställningsvillkor och minimilöner enligt bransch genom kollektivavtal som förhandlas mellan ett fackförbund (t.ex. PAM) och en arbetsgivarorganisation. Lönen får inte vara mindre än minimilönen, men den kan såklart vara större.
  4. För att veta vilken minimilön du borde få för ditt arbete, se lönerna för sommarjobbare och ungdomar
  5. Sommarjobb är inte en orsak att betala lägre lön till arbetstagaren till exempel på grund av ung ålder eller anställningens kortvarighet.

Det lönar sig att vara noggrann med arbetstimmarna

Kontrollera sedan antalet arbetstimmar, dvs. det antal timmar du får lön för, i ditt lönekvitto. För vara säker på att du får den lön du har rätt till för alla timmar du arbetat lönar det sig att föra bok över arbetstimmarna genast från början av anställningen.

Ta också fram ditt arbetsavtal och se hur många arbetstimmar du blivit lovad. Detta är viktigt eftersom det antal timmar som arbetstagaren arbetar ska motsvara det antal timmar som överenskommits i arbetsavtalet. Om man i arbetsavtalet har kommit överens om att minimiarbetstiden är 30 timmar i veckan, men du endast har fått arbeta 20 timmar, blir också inkomsterna mindre än väntat.

Kom ihåg att också skatter och andra lagstadgade och obligatoriska avgifter, såsom arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie, alltid dras av från din lön. Om du är medlem i ett fackförbund kan förbundets medlemsavgift också dras av direkt från din lön. Alla avdrag ska synas på lönekvittot.

Be din arbetsgivare om rättelse om du upptäcker fel

Om du inte fått din lön eller om du upptäcker fel eller brister ska du kontakta arbetsgivaren och försöka reda ut ärendet så snart som möjligt. Du kan be att arbetsgivaren går igenom lönekvittot tillsammans med dig. Ofta handlar det om ett mänskligt misstag som man bara behöver säga till om för att få det rättat.

Om du är osäker på din sak, vänd dig till förtroendemannen på din arbetsplats. Om det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats kan du kontakta Servicefacket PAM.

Keywords:

lön medlemskap

Sök