Skip to content
Nyheter

01.08.2022 09:36

Jämlikt införande av familjeledighetsreformen i kollektivavtalen slutade i magplask

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen berättar att hon är mycket besviken att man inte hittade en lösning med arbetsgivarförbunden om hur familjeledighetsreformen förverkligas i kollektivavtalen. ”Nu försöker vi företagsvis öka jämlikheten i familjeledigheterna.”

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Servicefacket PAM har sedan november förhandlat med arbetsgivarförbunden om förnyelsen av bestämmelserna i kollektivavtalen om avlönad familjeledighet. Förhandlingarna har förts med anledning av regeringens familjeledighetsreformen  som trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Reformens centrala målsättning är att öka jämlikheten i arbetslivet genom att öka den andra förälderns, oftast pappans, rätt till familjeledighet.

”Den förnyade lagstiftningen räcker inte i sig för att få till stånd en förändring eftersom man i kollektivavtalen avtalar om föräldraledighet med lön. Familjernas val påverkas av vad ledigheten innebär för familjens ekonomi. Därför föreslog vi en jämlik rätt till lön under familjeledigheten”, konstaterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Målsättningen är lika lång avlönad ledighet

PAM:s målsättning har varit att i kollektivavtalen få den andra förälderns avlönade period lika lång som mammans. Det skulle betyda att båda föräldrarna betalas lön i 36 vardagar, då den andra föräldern idag bara får lön i 6 dagar. Mammans ställning gällande avlöning skulle bibehållas på nuvarande nivå.

Att förlänga den avlönade perioden till 36 dagar skulle innebära en betydlig förbättring för den andra föräldern. Förändringen ökar naturligtvis arbetsgivarens kostnader, och PAM skulle i arbetsgrupperna ha varit beredd att hitta motsvarande inbesparingar annanstans i anställningsvillkoren.

Till slut var de olika åsikterna om kostnadseffekten hinder för en överenskommelse i arbetsgrupperna. PAM ansåg, att man bara ska beakta den reella kostnaden för arbetsgivaren efter FPA-ersättningen.

”Inte kan det vara så att arbetstagarna i servicebranscherna ska betala för sådana kostnader som arbetsgivaren aldrig behöver betala”, utbrister Rönni-Sällinen.

Eftersom en lösning inte kunde nås kollektivavtalsförhandlingsvägen, sänder Rönni-Sällinen en hälsning till branschens företag.

”Jag har med glädje tagit emot utvecklingen där främjande av jämställdhet och ansvarstagande överlag blivit business-as-usual i servicebranschernas företag. Nu är det läge för konkreta åtgärder som främjar lokalt avtalade och jämställdhet. Avtala på företagsnivå i enlighet med det PAM föreslog för arbetsgivarförbunden”, vädjar Rönni-Sällinen till företagen.

Keywords:

jämställdhet

Sök