Skip to content
Nyheter

06.04.2023 14:06

Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster ger de anställda mer i euro

Anställda inom turism, restauranger och fritidstjänster fick ett nytt kollektivavtal på måndagen.

Kollektivavtalet ger de anställda ett påslag i euro och minskar lönegapet, särskilt när det gäller de lägre lönerna.

Lönen för en heltidsanställd servitör (nivå 4) kommer att öka med 145 euro under avtalsperioden.

Lönen för en heltidsanställd servitör (nivå 4) kommer att öka med 145 euro under avtalsperioden.

”Detta är ett bra resultat med tanke på helhetssituationen i branschen”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

De anställdas löner stiger från och med början av juni med 96 euro. Tabellönerna stiger med 96-115 euro och de övriga tabellerna i kollektivavtalet höjs med 4,3 procent. År 2024 stiger de anställdas löner med 1,7 procent från början av september.

En ökning i euro är en bra sak, särskilt för de som arbetar i de lägsta lönekategorierna.

”Ökningen i euro under det första året är en bra sak, särskilt för de som arbetar i de lägsta lönekategorierna. Det minskar skillnaderna bättre än procentuella ökningar. Man kan också vara nöjd över att tabellönerna höjs”, sammanfattar Rönni-Sällinen.

Under den senaste avtalsrörelsen har parterna inte nått resultat helt smärtfritt. Bland annat inom handeln och fastighetsservicebranschen nådde man en överenskommelse först efter strejker. Men dessa förhandlingar slutfördes utan strejker.

Strejker är en sista utväg. Jag är nöjd över att vi kom i mål genom att förhandla.

”Förhandlingsparterna hade bra kommunikation med varandra och en genuin vilja att nå en överenskommelse. Vi måste komma ihåg att strejker alltid är en sista utväg. Jag är nöjd över att vi kom i mål genom att förhandla, säger PAM:s avtalsexpert Raimo Hoikkala.

Pandemin drabbade inte bara anställda i branschen utan även företag. Återhämtningen tar tid och det nu förhandlade resultatet måste återspeglas i den rådande situationen.

Det ligger i hela branschens intresse att den kommer på fötter och börjar blomstra igen. Detta är det enda sättet att fixa löneproblem på sikt.

”Också på arbetsgivarsidan har man fått äta upp kapital, det finns ingenstans att ta från. På sikt ligger det i hela branschens intresse att den kommer på fötter och börjar blomstra igen. Detta är det enda sättet att fixa löneproblem på lång sikt”, sammanfattar Hoikkala.

 

Sök