Skip to content
Artiklar

16.02.2023 12:56

”Man vet aldrig vad man kan råka ut för i arbetslivet”

Uppsägning på felaktiga grunder eller utebliven lön är typiska tvistefrågor inom servicebranscherna. PAM:s rådgivningschef Marja Salmivuori uppmuntrar alla att söka trygghet i arbetslivet redan då allt är bra.

”Få kommer att tänka på att de någon dag kan behöva rättslig hjälp i arbetslivsfrågor.”

Marja Salmivuori är chef för experterna i anställningsfrågor på Servicefacket PAM. Den vägen har hon blivit bekant med arbetslivets avigsidor.

”Det mest typiska är en uppsägning på felaktiga grunder, det vill säga uppsägning utan saklig grund, samt obetalda löner, det vill säga utestående fordringar”, berättar Marja Salmivuori.

De flesta meningsskiljaktigheter kan lösas genom överenskommelser, men PAM:s jurister för många tiotals ärenden till rätten varje år.  Rättsprocesserna är i genomsnitt långa och kan pågå i flera år i de olika rättsliga instanserna. Samtidigt kan kostnaderna uppgå till tiotusentals euro.

Om en anställd självständigt för ett ärende till rätten finns en risk för höga kostnader. Den som förlorar en rättegång kan också hamna att betala motpartens rättegångskostnader. Den risken finns inte som medlem i facket, för om fackförbundet för ärendet till rättegång står facket för alla kostnader. Få har råd att stå upp för sina rättigheter utan medlemskap i facket.

Hemförsäkringen ger inte heller trygghet i arbetslivet, eftersom anställningstvister vanligtvis står utanför rättsskyddsförsäkringen.

”Många tittar närmare på villkoren för försäkringen först när det redan uppstått problem i anställningsförhållandet. Det är därför fackligt medlemskap ger trygghet i arbetslivet. Man vet aldrig vad man kan råka ut för i arbetslivet”, påminner Salmivuori.

Trygghet i arbetslivet

Alltid går inte som man tänkt sig i arbetslivet. Servicefacket PAM erbjuder anställda i de privata servicebranscherna personlig rådgivning och hjälp i alla frågor som har med anställningen att göra. PAM:s anställningsexperter och jurister känner till de avtal och lagar som gäller i de privata sercvicebranscherna, och finns som stöd för medlemmarna i alla situationer i arbetslivet.

Läs mera och trygga arbetslivet redan idag!

Sök