Skip to content
Nyheter

24.04.2023 12:28

Matbud fick sin egen fackavdelning i PAM – ”Ett viktigt steg för att förbättra matbudens ställning”

I mars grundade matbuden en förening som matbud och andra som utför så kallat plattformsarbete kan ansluta sig till. I april godkände PAM den som en fackavdelning.

Ruokalähettien PAM Couriers Finlandin toimintaa suunnittelevat hymyssä suin Boniface Mutindi

Den nya föreningen kontaktade PAM och den 18 april godkände PAM:s styrelse den som fackavdelning.

PAM Couriers Finland är en nationell fackavdelning vars syfte är att sammanföra matbud från olika plattformsföretag och förbättra deras ställning ekonomiskt och socialt. Matbud från t ex båda de stora matleveransbolagen i landet, Wolt och Foodora, finns som medlemmar.

”Vi utvärderar tillsammans med dem hur vi ska nå målen. PAM:s roll är att ge ramar för verksamheten och erbjuda vårt kunnande och vår expertis. Nu är det möjligt att främja mål när matbuden är organiserade. Grundandet av fackavdelningen är ett viktigt steg mot en rättvis behandling av dem som arbetar inom plattformsekonomin”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Enligt Rölli-Sänninen har plattformsekonomin fört med sig mycket gott i form av flexibilitet och smidighet för både kunder och för dem som försörjer sig inom branschen.

”Men tyvärr har företagen i värsta fall använt det som en möjlighet att slippa sitt ansvar och försvaga ställningen för plattformsarbetare”, Rönni-Sällinen.

Som ett slag i ansiktet

Wolts matbud protesterade i mars då företaget införde ett nytt belöningssystem. Enligt kurirerna medförde det nya systemet mindre inkomster. En demonstration ordnades i Helsingfors och i Jyväskylä strejkade matbuden i två dagar.

”Det ensidiga beslutet kom som ett slag i ansiktet och har varit en tråkig upplevelse för matbud”, skriver fackavdelningen i sitt meddelande.

Fackavdelningens medlemmar får samma medlemsförmåner, -rättigheter och -skyldigheter som alla andra PAM-medlemmar. Det finns inget kollektivavtal på området, åtminstone inte ännu. De som idag anses vara egenföretagare kan inte gå med i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Fackavdelningens första öppna möte kommer att ordnas den 27 april i Jyväskylä på medborgarcentret Matara.

Oklar ställning

Wolt, liksom många andra företag inom plattformsekonomin, anser sina matbud vara entreprenörer. I flera europeiska länder har domstolar bedömt att matbud är anställda och i ett anställningsförhållande med plattformens ägare. Även i Finland har till exempel arbetsrådet som fungerar under arbets- och näringsministeriet gjort samma bedömning.

Den kontroversiella ställningen har gjort det svårt för matbuden att utöva sina intressen. Samarbete mellan företag i fråga om prissättning kan också betraktas som kartellbildning. EU-kommissionen ansåg förra hösten att i vissa situationer har egenföretagare möjlighet att förhandla om kollektivavtal.

 

Sök