Skip to content
Nyheter

31.01.2023 15:50

Nytt strejkvarsel för handeln

Servicefacket PAM:s styrelse beslutade om nya strejker inom handeln för vecka 7. Strejkerna berör sammanlagt 415 arbetsplatser och cirka 26 000 anställda. Strejkerna inleds om inget avtal nås innan dess. Medlingen i arbetskonflikten inom handelsbranschen fortsätter under riksförlikningsmannens ledning på onsdag.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

PAM:s styrelse beslutade om nya strejker för att öka arbetsgivarsidans vilja att hitta en gemensam linje i fråga om löner och arbetsvillkor. PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen påminner om att man med stridsåtgärderna vill sätta press på arbetsgivare inom handeln och få arbetsgivarsidan i stort att förstå att hela löntagarrörelsen är nu ute efter schyssta löneförhöjningar.

”Med de här strejkerna vill vi få arbetsgivarsidan att acceptera schyssta löneförhöjningar som de anställda förtjänar. Vi befinner oss nu i en situation där förhandlingarna eller medlingen inte tycks gå framåt alls inom någon sektor och därför hoppas vi att strejkvarslen visar arbetsgivarna att hela löntagarrörelsen står bakom dessa krav.”

”Vår avsikt är inte att göra livet svårt för vanliga konsumenter eller orsaka svårigheter i deras vardag. Arbetskonflikterna är ju inte riktade mot dem utan mot arbetsgivare som har alla möjligheter att hindra strejkerna från att bryta ut”, framhåller Rönni-Sällinen.

De nya strejkerna inleds inom detaljhandeln den 16 februari kl. 5.00 och slutar den 18 februari kl. 5.00 (eller efter att ett skift som inletts före det tar slut) om ingen överenskommelse om löner och arbetsvillkor nås före det. Strejken omfattar alla K-Citymarket-, Prisma-, Lidl- och Veljekset Keskinen Oy-affärer, 42 Tokmanni- och 14 Halpa-Halli-butiker samt Keskos logistikterminaler i Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg.

Övertids- och skiftbytesförbud samt förbud mot tillfällig överföring träder i kraft den 1 februari

PAM:s styrelse beslutade även om övertids- och skiftbytesförbud samt förbud mot tillfällig överföring inom handeln. Förbuden träder i kraft onsdagen den 1 februari i alla butiker.

PAM ingår i FFC-anslutna förbunds s.k. löneförbund och siktar i kollektivavtalsförhandlingarna på en löneökning i nivå med den tyska industrin. Detta skulle innebära en höjning på cirka 200 euro för anställda inom handeln. Utöver detta eftersträvar PAM också innehållsmässiga förbättringar i handelns kollektivavtal. Det handlar bl.a. om att förbättra deltidsanställdas status, utveckla lönegrunderna, främja arbetshälsa och att förbättra verksamhetsvillkoren för förtroendevalda.

PAM:s styrelse beslutade tidigare om strejker som omfattar cirka 20 000 anställda och som kommer att äga rum under vecka 6 om ingen lösning har nåtts före det. Förra söndagen beslutade PAM även om att anställda vid lager ska omfattas av strejkåtgärderna under vecka 7.

Sök