Skip to content
Pressmeddelanden

17.01.2024 15:51

PAM beslutade om strejker 1.2.2024 – Tiotusentals anställda omfattas

Servicefacket PAM har fattat beslut om att inleda omfattande strejker i början av februari. Finlands största detaljhandelskedjor, många hotell och restauranger, trafikstationer samt företag inom fastighets- och städbranschen i hela Finland kommer att omfattas av strejker.

nainen seisoo ulkona takki päällä kädet puuskassa.

Orpo-Purras regering har redan drivit igenom stora nedskärningar i bland annat utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget. Utöver detta planerar regeringen att underlätta uppsägningar, begränsa strejkrätten och göra den första sjukdagen oavlönad. Dessutom kommer vi att se ännu fler nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa, vilket kommer att slå hårt mot dem som jobbar inom servicebranscherna.

– Regeringen trycker lågavlönade anställda ut ur det inkomstrelaterade arbetslöshetssystemet så att de blir beroende av grundskyddet. Enligt vår uppskattning kommer utkomstskyddet för cirka 20 procent av de arbetslösa i Servicebranschernas arbetslöshetskassa att snabbt att sjunka till grunddagpenningsnivån på grund av den planerade graderingen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet. Detta skrotar hela systemet med förtjänstskydd, påpekar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

– Nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa skapar inte fler jobb utan ytterligare försämrar ställningen och försörjningen för dem som redan drabbats av arbetslöshet.

De massiva nedskärningarna i den sociala tryggheten och arbetslivet som drivits fram av landets regering får inte stöd av PAM:s medlemmar. Enligt en undersökning som PAM lät göra i samarbete med Verian (f.d. TNS-Kantar) i november är även finländare i arbetsför ålder emot regeringens nedskärningar i t.ex. den sociala tryggheten och arbetslivet.

Mer än var sjätte löntagare arbetar inom branscher som omfattas av PAM:s kollektivavtal.

– De och deras familjer samt tusentals andra kommer att drabbas av dessa nedskärningar. Människor kommer att förlora hundratals euro mer på grund av de nedskärningar som lagts fram om det inte sker någon förändring i förslagen. De föreslagna nedskärningarna varken sporra eller stöder individers jobbsökande, än mindre tryggar deras försörjning. Fattigdomen kommer att öka. Detta är helt enkelt oacceptabelt.

– Därför ser PAM inget annat alternativ än att demonstrera och att genom en politisk strejk vädja till regeringen så att de tänkta nedskärningarna inte ska genomföras, säger Rönni-Sällinen.


Strejkobjekt 1.2.2024

PAM utlyser en strejk på följande platser torsdagen den 1 februari 2024. Strejken pågår från kl. 00.00 till kl. 23.59. Om en anställds arbetsskift börjar mitt under pågående strejk, är personen i strejk fram till slutet av arbetsskiftet som startade under strejken.

Strejken omfattar alla anställda som arbetar på strejkplatser och utför arbete som omfattas av PAM:s kollektivavtal:


Handeln

 • Alla S-gruppens butiker och trafikstationer
 • Alla andelslags bank- och frisörstjänster
 • Alla K-Citymarketar, K-Citymarket köpmän, K-Supermarketar och K-marketar
 • Alla Lidl-butiker
 • Alla Tokmanni-butiker

Turism-, restaurang- och fritidsbranschen

 • Alla S-gruppens hotell, restauranger och trafikstationer
 • Alla Sokotel-hotell och restauranger i dem
 • Alla Scandic-hotell och restauranger i dem  

Fastighetsservicebranschen

 • Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
 • Coor service management Oy
 • Delete Finland Oy
 • Eskolanmäen kiinteistöpalvelut Oy
 • Hakunilan Huolto Oy
 • HH-Kiinteistöpalvelut Oy
 • ISS Palvelut Oy
 • Kotikatu Oy
 • L&T Kiinteistöhuolto Oy
 • L&T Siivous Oy
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy
 • N-Clean Oy
 • RTK-Palvelut Oy
 • Siskon siivous Oy
 • SOL Kiinteistöpalvelut Oy
 • SOL Palvelut Oy

Utöver detta har PAM:s styrelse beslutat att de strejker som genomförs den 1-2 februari 2024 vid de strejkobjekt som fastställts av andra fackförbund gäller även PAM:s anställda och förmän som jobbar inom fastighetstjänster, turism-, restaurang- och fritidstjänster samt som omfattas av bevakningsbranschens kollektivavtal.

Strejken berör inte nödarbete eller sådant arbete som skulle riskera för samhället livsviktiga funktioner. Strejkerna genomförs så att presidentvalets förhandsröstning i anslutning till kommersiella lokaler kan fungera normalt.

PAM har beslutat att delta i stordemonstrationen som ordnas den 1 februari 2023 av FFC och STTK. Den politiska åsiktsyttringen omfattar PAM:s samtliga avtalsbranscher. Under den aktuella dagen kan PAM inte garantera arbetsfred inom PAM:s avtalsbranscher.

Läs mera om VägandeSkäl

Sök