Skip to content
Nyheter

12.10.2022 14:25

PAM föreslår en lagändring för att få slut på ofrivilligt deltidsarbete

Vi måste stärka deltidsanställdas ställning, kräver Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen. PAM föreslår att lagen i framtiden ska ställa krav på skäliga grunder för att låta utföra deltidsarbete.

Allt fler anställda som arbetar inom den privata tjänstesektorn måste arbeta deltid mot sin vilja, eftersom det inte finns heltidsarbete att tillgå. Enligt PAM:s medlemsundersökning (2020) hade två av tre som arbetar deltid föredragit heltidsarbete. Av de som arbetar deltid mot sin vilja hade en fjärdedel arbetat deltid i mer än tio år.

Deltidsarbete utförs ofta enbart utifrån arbetsgivarens perspektiv och utan hänsyn till de anställdas behov. PAM vill att i fortsättningen ska arbetsgivaren inte kunna anvisa deltidsarbete annat än av grundad anledning.

”Det är viktigt ur hela samhällets synvinkel att människor som kan och vill arbeta heltid också får göra det”, konstaterar Rönni-Sällinen.

”Vi kräver att det ska finnas en grundad anledning till att arbetsgivaren erbjuder deltidsarbete. Om en person vill arbeta deltid, till exempel vid sidan av studier eller på grund av sin livssituation, måste den möjligheten finnas. Men vi vill inte att man ska behöva jobba deltid mot sin vilja även om det finns fler arbetstimmar att dela på”, fortsätter Rönni-Sällinen.

Numera finns det mer ingående bestämmelser i lagen om exempelvis olika former av tidsbegränsade anställningar. Tidsbegränsade anställningar kan inte ingås utan lagliga grunder, till exempel ett vikariat under familjeledighet. Enligt Rönni-Sällinen behövs det nu reglering även för att förbättra statusen för deltidsanställda.

”Förutom att det ska vara grunder för att låta utföra deltidsarbete, behöver vi även andra lagändringar för att trygga de anställdas ställning och ge dem en tillräcklig försörjning. Det handlar bland annat om att fastställa den faktiska arbetstiden i arbetsavtalet och en tydlig ordning för erbjudandet av merarbete. Dessutom bör det föreskrivas i lagen om att samtycke till merarbete alltid ska vara fallspecifikt. Det skulle underlätta för den anställde att planera sitt eget liv och uppmuntra till en mer hållbar skiftplanering då arbetsgivaren inte längre kan räkna med att det alltid kommer att finnas någon som gör extraarbete med kort varsel”, säger Rönni-Sällinen.

 

Sök