Skip to content
Nyheter

18.01.2023 19:23

PAM förhandlar om kollektivavtal för handeln och siktar på en löneförhöjning som motsvarar nivån inom tysk industri

Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet Finsk Handel inledde förra veckan förhandlingarna om kollektivavtal och löner för handelsbranschen. PAM:s styrelse har sagt att förbundets mål i förhandlingarna är löneförhöjningar som är jämförbara med de löneökningar som uppnåtts inom tysk industri.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Kollektivavtalsförhandlingar inom handeln förs i en situation där arbetsproduktiviteten inom handeln vuxit snabbt de senaste åren och överträffat industrins produktivitetstillväxt mångdubbelt. Samtidigt har köpkraften för anställda inom handeln rasat till 2014 års nivå på grund av den accelererande inflationen. Det är därför PAM siktar på en löneförhöjning som tryggar de anställdas köpkraft.

”PAM anser att anställda inte bara förtjänar utan faktiskt behöver en löneökning nu när levnadskostnaderna ökar. Vi har satt upp som vårt mål att uppnå samma nivå som inom tysk industri, som en del av den löneallians som FFC-anslutna facken har bildat. Når vi målet, innebär det en löneförhöjning på cirka 200 euro för anställda inom handeln”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Rönni-Sällinen framhåller att med löneökningar kan arbetsgivarna bära sitt ansvar för de anställdas välmående och trygga deras vardag i tuffa tider. Hon påminner också om att företag inom handeln verkligen har råd med att betala mer: de största företagen i sektorn har uppnått rekordresultat under de senaste åren. Medan pandemin har inneburit osäkerhet för många anställda, har företagen inom sektorn för det mesta klarat sig strålande.

”Kostnadsökningen har inte minskat företagens marginaler, utan snarare tvärtom. Vi anser att det finns utrymme för löneökningar i branschen. Det handlar också om rättvisa och ansvarstagande. Det är bara rätt att de anställda också får ta del av företagens goda vinstutveckling. Den positiva utvecklingen för företag inom handeln beror till stor del på de anställda och deras insatser”, förklarar Rönni-Sällinen.

Utöver löneökningar vill PAM förbättra kollektivavtalets innehåll. Det handlar bl a om att förbättra deltidsanställdas ställning, utveckla lönenormer, främja arbetshälsan samt förbättra förutsättningarna för förtroendevalda.

”Hela 45 procent av anställda inom detaljhandeln arbetar deltid. För hälften av dem är deltidsarbete inte ett primärt val. Lönen för ett deltidsarbete räcker ofta inte till att täcka de mest basala utgifterna. Att komplettera en inkomst som är otillräcklig med sociala förmåner är företagsstöd som bekostas med skattemedel”, framhåller Rönni-Sällinen.

Gällande kollektivavtal och arbetsfred gäller fram till 31 januari 2023. Du kan följa hur kollektivavtalsförhandlingarna fortskrider på PAMs hemsida på adressen.

Sök