Skip to content
Nyheter

15.03.2023 19:10

PAM förkastade medlingsbudet för fastighetsservicebranschen: ”Gav inte tillräckligt för de med de lägsta lönerna”

Servicefacket PAM:s styrelse har förkastat riksförlikningsmannens medlingsbud i fastighetsservicebranschens arbetstvist. En tre dagar lång strejk inleds i branschen torsdagen den 16 mars klockan 00.00.

”Vi kunde inte godkänna medlingsbudet, eftersom det inte höjde de lägsta lönerna tillräckligt. Det skulle inte ha förbättrat försörjningsmöjligheterna för arbetstagare i branschen tillräckligt, och de har länge varit för dåliga. Man måste få lön som man kan leva på, också inom fastighetsservicebranschen”, säger Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Den första strejken för branschen inleds torsdagen den 16 mars kl. 00.00 och slutar den 18 mars kl. 24.00. Hundratals arbetsplatser och cirka 2 500 anställda berörs av den.

Strejken hotar att fortsätta och utvidgas under vecka 13

En andra  strejk som omfattar ca 25 000 anställda förverkligas inom fastighetsservicebranschen den 23-24 mars, ifall ingen överenskommelse om anställningsvillkor och löneförhöjningar nås före det.

Servicefacket PAM beslutade på onsdagen om en ny strejk inom fastighetsservicebranschen som gäller de största företagen i branschen. Strejken kommer att pågå från 30 mars till 1 april om ingen överenskommelse om löneförhöjningar och anställningsvillkor nås före det. Strejken omfattar cirka 27 000 anställda i sammanlagt 18 företag.

Den tredje strejken berör arbete som omfattas av fastighetsservicebranschens kollektivavtal vid följande företag:

 • Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 
 • Coor service management Oy 
 • Delete Finland Oy 
 • Eskolanmäen kiinteistöpalvelut Oy 
 • Hakunilan Huolto Oy 
 • HH-Kiinteistöpalvelut Oy 
 • ISS Palvelut Oy 
 • Kajaanin huoltokeskus Oy 
 • Kotikatu Oy 
 • L&T Kiinteistöhuolto Oy 
 • L&T Siivous Oy 
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy 
 • N-Clean Oy
 • Rovanapa Oy 
 • RTK-Palvelut Oy 
 • Siskon siivous Oy 
 • SOL Kiinteistöpalvelut Oy
 • SOL Palvelut Oy

Strejken riktas inte mot nödarbete eller funktioner där strejk kan skada liv, hälsa, egendom eller miljö. Arbetsgivare ska söka undantagslov för nödarbete av PAM senast sju dagar före strejken.

Strejken gäller inte följande verksamhetsställen eller funktioner:

 • Verksamhetsställen med slakt av djur
 • Städning i anslutning till kirurgiska ingrepp i specialsjukvården
 • Städning och fastighetsskötsel vid energiproduktionsanläggningar

Ytterligare information om strejkerna och strejkobjekten-.

Sök