Skip to content
Nyheter

12.02.2023 22:55

PAM godkände förhandlingsresultatet i handelssektorn – 165 euro i lönehöjning och 400 euro i engångspott

Servicefacket PAM:s styrelse har godkänt kollektivavtalslösningen som nåddes med Finsk Handel för handelssektorn. Det tvååriga avtalet höjer en heltidsanställds lön med 165 euro och ger 400 euro i engångspott. Alla strejker och andra konfliktåtgärder ställs in i och med att avtalet godkänts.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

PAM ja Finsk Handel nådde söndag ett förhandlingsresultat om handelssektorns löner och anställningsvillkor. PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen är nöjd med slutresultatet i förhandlingarna som inte i något skede var lätta eller enkla. 

Vi lyckades förhandla ett avtal vi kan vara nöjda med. Vår långvariga målsättning om en euromässig lönehöjning förverkligades. Lönehöjningar i euro är särskilt till lågavlönades fördel.”

Heltidsanställdas personliga löner höjs med 165 euro i månaden, varav den första årets höjning är 105 euro (0,66 euro/timme) och det andra årets höjning 60 euro (0,38 euro/timme). Tabellönerna höjs 6,02 procent , varav den första höjningen är 3,88 procent och det andra årets 2,14 procent. Det första årets höjning träder i kraft från och med den 1 juni 2023 och det andra årets från och med 1 juni 2024.

Engångspotten som för heltidsanställd är 400 euro betalas ut i samband med lönebetalningen i april 2023. Engångspotten kan betalas ut i två rater. Till deltidsanställda betalas engångspottens i relation till arbetsavtalstimmarna.

Det nya kollektivavtalet är i kraft i två år, från 1.2.2023 till 31.1.2025.

”Förhandlingarna var inte lätta. De genomförda och planerade strejkerna och konfliktåtgärderna spelade en stor roll för att vi nådde ett så bra slutresultat – det ska våra medlemmar inom handeln ha tack för. Jag vill även tacka riksförlikningsmannen och Finsk Handel för att vi trots det svåra läget till slut nådde ett avtal genom förhandlingar”, säger Rönni-Sällinen.

  

 

Sök