Skip to content
Nyheter

26.10.2023 15:05

PAM-ordförande Rönni-Sällinen i linjetal: Heltidsarbete i servicebranscherna måste omdefinieras

Servicefacket PAM:s omvalda ordförande Annika Rönni-Sällinen betonade i linjetalet arbetstagarnas möjlighet att påverka sitt arbete och tjäna en tillräcklig utkomst. Ofrivilligt deltidsarbete och kortare arbetstid utan minskad inkomst väckte diskussion bland kongressdelegaterna på PAM:s förbundskongress 24–26.10.2023.

Puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen PAMin liittokokouksessa 2023

Arbetstagare upplever ökande belastning i arbetet som beror på brådska, för få anställda och digital belastning.

”I 2020-talets arbetsliv behöver vi ha en möjlighet att planera våra liv. Det förutsätter förutsägbarhet i inkomster och schemaläggning av arbete och fritid. I kommande kollektivavtalsförhandlingar och genom avtal om lokala tillvägagångssätt måste arbetstagares rätt att påverka sina arbetstider klart ökas”, fastställde PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen.

I PAM:s branscher jobbar ungefär 50 000 arbetstagare deltid ofrivilligt.

”Deltidsjobb ger deltidsinkomst. Vi har i åratal talat om en arbetstid som tryggar en tillräcklig inkomst, rätten till merarbete. Arbetsgivarna har hela tiden svarat att det är omöjligt att erbjuda heltidsjobb.”

Statsmaktens inställning till deltidsarbete har förändrats. Man vill inte längre stödja låginkomsttagare så att även deltidsarbete skulle löna sig. Regeringen Orpo-Purra avser sänka utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget så att det speciellt deltidsanställda arbetstagares situation blir svårare.

”Från regeringshåll har man sagt att de ska börja jobba heltid. Vi vet att man in våra branscher inte så där bara börjar jobba heltid. Heltidsarbete finns inte åt alla.”

Allt oftare stöter man på att arbetet utförs på obekväma tider på kvällar, nätter och veckoslut, och att arbetstidsplaneringen är så dålig att heltidsarbete inte är möjligt, berättar Rönni-Sällinen om förändringen av arbetslivet.

”Det är dags för oss att ändra perspektiv. Vi måste omdefiniera vad heltidsarbete innebär i servicebranscherna. Särskilt i uppgifter där arbetet utförs vid belastande arbetstider. Då måste man med färre timmar komma upp i en heltidslön.”

Rönni-Sällinen talade i sitt linjetal även om den potential invandrade arbetstagares har att bidra men som arbetsgivare förbiser, samt om behovet av löntagarorganisationernas tätare samarbete vid kollektivavtalsförhandlingar.

Läs hela talet på finska (pdf)

Sök