Skip to content
Pressmeddelanden

08.12.2023 16:06

PAM utlyste politisk strejk: Stoppar logistik- och distributionscentraler 14 december

Servicefacket PAM har utlyst strejk på flera verksamheter runt om i Finland. Med strejkerna motsätter man sig regeringen Orpo-Purras onödiga försämringar av arbetslivet och hårda nedskärningar av utkomstskyddet för arbetslösa och den sociala tryggheten.

nainen seisoo ulkona takki päällä kädet puuskassa.

—Otaliga organisationer inom den sociala sektorn, sakkunniga och vi har hela hösten framfört att regeringens politik ökar fattigdomen. Även social- och hälsoministeriets beräkning visar att barnfattigdomen ökar. Jag hade hoppats på en annan reaktion av statsministern på FFC:s förslag om förhandlingar än ett NEJ, konstaterar PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen.

—Skuldsättningen avtar inte med regeringens åtgärder och inkomstskillnaderna ökar, när de välbärgades utkomst förbättras och låginkomsttagarnas försämras. Det visar att det skulle finnas alternativ, bara regeringen ville.

Fackföreningsrörelsen har gått in i diskussioner om en ny lönemodell. Men det räcker inte, utan det krävs en bredare diskussion.

—Till arbetsmarknadsmodellen hör självklart även till exempel strejkrätten och lokala avtal. Regeringen kan inte samtidigt driva betydande förändringar i lagstiftningen och förvänta sig att man kommer till en överenskommelse om bara en bit av helheten. Regeringen måste vara beredd att beakta arbetstagarnas synpunkter även i andra arbetsmarknadsfrågor, konstaterar Rönni-Sällinen.

PAMs styrelse beslutade 8.12 om ett dygn långa strejker vid flera verksamheter inom handeln. Bland annat har det varslats om strejk vid Inex, Keskos och Lidls logistik- och distributionscentraler. De av PAM utlysta strejkerna är en del av FFC:s VögandeSkäl-aktionsdag. PAMs styrelse kompletterar strejklistan i början av veckan.

—I normala fall försöker vi påverka arbetsgivarna genom strejker. Nu har vi hamnat i det här läget på grund av regeringens politik. Vi har under höstens lopp försökt påverka regeringen med lättare medel, men det har inte haft någon effekt. Vi måste försvara de anställda i servicebranscherna och deras familjer, när regeringen utan grund raserar deras välfärd, säger Rönni-Sällinen.

Alla arbetstagare som jobbar vid PAMs strejkobjekt och på vars arbete PAMs kollektivavtal tillämpas omfattas av strejken.

Lista på alla strejkobjekten som meddelats idag

Strejkerna berör inte nödarbete eller sådant arbete som skulle riskera för samhället livsviktiga funktioner.

Föllj med läget på pam.fi/vagande-skal

Sök