Skip to content
Nyheter

22.01.2023 19:42

PAM varslade om strejk för att påskynda kollektivavtalsförhandlingar

Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet Finsk Handel har under början av året förhandlat om löner och arbetsvillkor inom handeln. PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen upplever att förhandlingarna om löner inte avancerat på grund av arbetsgivarsidans agerande. Därför beslutade PAM:s styrelse att få fart på förhandlingarna med ett strejkvarsel som gäller över 185 verksamheter och cirka 20 000…

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

”Fisk Handel har fortfarande varit ovillig att diskutera en löneökning som skulle trygga löntagarnas köpkraft. Vi hoppas att strejkvarslet nu ska påskynda förhandlingarna”, säger Rönni-Sällinen och är orolig över de anställdas möjlighet att försörja sig med sin lön.

”Företag inom sektorn uppvisar ett otroligt bra resultat och samtidigt måste deras anställda spara på allt för att lönen ska räcka till. De har rätt till en anständig löneökning.”

I förhandlingarna siktar PAM på löneökningar som är jämförbara med den nivå som uppnåtts inom tysk industri. För anställda inom handeln skulle detta innebära en ökning på cirka 200 euro i månaden.

”Genom att varsla om strejk vill vi påskynda förhandlingarna också inom de övriga sektorerna. Hela avtalsrörelsen står och stampar endast därför att arbetsgivarna inom teknologiindustrin har getts makt att förhandla fram löneökningar för samtliga sektorer. Därför måste vi påverka nu när levnadskostnaderna ökar och inflationen skenar. Arbetsgivarna kan inte vänta med att höja lönerna”, framhåller Rönni-Sällinen

Om ingen lösning nås, inleds strejkerna måndagen den 6 februari.

Strejker inom handelssektorn inleds i 25 lager måndagen den 6 februari kl. 05.00 och avslutas torsdagen den 9 februari kl. 05.00 (eller när ett skift som inletts innan tar slut).

Strejkerna fortsätter på mer än 160 platser inom handelssektorn torsdagen den 9 februari kl. 05.00 och avslutas lördagen den 11 februari kl. 05.00 (eller när ett skift som inletts innan tar slut).

Totalt gäller strejken mer än 185 verksamhetsställen med totalt cirka 20 000 anställda. Förteckningen över verksamhetsställen finns med som bilaga.

Strejkerna gäller alla anställda som arbetar på strejkplatserna och som omfattas av de kollektivavtal som PAM och Finsk Handel har förhandlat fram. Även inhyrd arbetskraft omfattas av strejken.

PAM:s styrelse sade upp flera kollektivavtal

PAM:s styrelse har dessutom sagt upp kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen, Alko, kundservice- och telemarketingbranschen samt Nationalteatern. De gällande kollektivavtalen löper ut den 28 februari 2023. Avtalen sades upp, eftersom löneförhandlingarna med arbetsgivarförbunden avslutades utan resultat.

Sök