Skip to content
Nyheter

21.11.2023 13:09

PAM:s fullmäktiges resolution: Förbundet står bakom dig, stå du också bakom ditt förbund

Till den finländska kulturen hör framför allt tillit till varandra och att vi finns till för varandra – man får hjälp när man ber om det.

Vi har en stark vilja att samarbeta, avtala och uppskatta det vi åstadkommit tillsammans. Förtroendet för samarbetet är det som har gjort Finland framgångsrikt – och om vi vill, kan vi vara framgångsrika även i framtiden. Forskning visar att Finland är både det lyckligaste och mest tillitsfulla landet i världen.

Tilliten är också kärnan i fackförbundets verksamhet: vi litar på att vi åstadkommer mer då vi verkar tillsammans. Tillsammans gör vi saker och ting bättre. Vi i PAM finns till för varandra som ett förbund och som stöd då det behövs. Samarbetet uppstår dock inte ur tomma intet, utan det kräver varje medlems insats: viljan att bygga upp ett bättre arbetsliv, att hålla fast vid det goda och att öppna munnen då det behövs för att försvara och förändra saker. Vi vill tillsammans bygga upp ett bättre arbetsliv och därför tillhör vi ett fackförbund.

De försämringsförslag som regeringen Orpo-Purra planerar skapar en enorm känsla av otrygghet. De slår hårt mot finländarnas tillit och sättet på vilket tilliten har byggts upp. De undergräver grunden för välfärdsstaten: man kan inte tala om ett välfärdssamhälle om nedskärningarna drabbar just dem som allra mest behöver stöd från välfärdsstaten. Känslan av otrygghet är ett mycket obehagligt och farligt tillstånd – och därför ska ingen behöva vara ensam med den. Därför är det nu rätt ögonblick att själv aktivt börja agera inom det egna fackförbundet och på arbetsplatserna.

Förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige behöver ditt stöd för att fungera så bra som möjligt i alla lägen. Berätta om saker och ting, diskutera på arbetsplatsen och erbjud alltid hjälp när du kan. Vi är ett förbund och därför behövs vi alla för den gemensamma verksamheten. Fastän vi inte alltid ses på arbetsplatserna så finns förbundet till just för dig. Förbundet står bakom dig, stå du också bakom ditt förbund.

Syftet med lagstiftningen är framför allt att skydda den mindre, den som ofta har en svagare ställning. Därför är det helt orimligt att regeringen nu aggressivt och genom diktat angriper en lagstiftning som är avsedd att fungera som ett skyddsnät i arbetslivet och i livet. De föreslagna försämringarna berör oss alla på bred front och därför måste vi nu stå tillsammans och stöda varandra.

Vi i PAM vill att var och en ska ha möjlighet att vara med i arbetslivet. Var och en ska ha möjlighet att lära sig språk, få utbildning och stöd i alla skeden av arbetslivet. Att bötfälla människor för att de är sjuka, försämra uppsägningsskyddet och straffa människor för att de är arbetslösa eller arbetar deltid är inte stöd, det är orimlig mobbning.

Ingenting har dock beslutats än. Så nu är det dags att agera så att de föreslagna åtgärderna inte ska bli verklighet och att regeringen ska höra vår röst. Använd din röst, den är oändligt värdefull: delta i demonstrationer, ta ställning och berätta för dina arbetskamrater varför de också borde agera för det gemensamma goda.

Till demokratin hör vars och ens rätt att använda sin röst. Avtalskulturen bör bevaras: diktat är inte avtal och därför behövs du för att skydda den finländska avtals- och förtroendekulturen.

När vi verkar tillsammans, vinner alltid det goda till slut. Detta tror och litar vi på.

PAM:s fullmäktiges resolution 22.11.2023.

Sök