Skip to content
Nyheter

16.12.2022 09:21

PAM:s målsättning i kollektivavtalsförhandlingarna: ”Tysklands industris löneuppgörelse skulle för PAM-medlemmar innebära en lönehöjning på ca 200 euro”

Servicefacket PAM:s styrelse beslutade på torsdag att förbinda sig till att främja förhandlingarna tillsammans med FFC-förbunden. PAM eftersträvar i kollektivavtalsförhandlingarna lönepåslag som tryggar köpkraften för arbetstagarna i de privata servicebranscherna.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

”Vi anser att arbetstagarna inte bara förtjänar utan också behöver höjningen då levnadskostnaderna stiger i det rådande världsläget. Genom ordentliga lönehöjningar kan arbetsgivarna för sin del ta ansvar för att arbetstagarna klarar sig och kan leva en trygg vardag i dessa osäkra tider”, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

FFC:s styrelse beslutade på måndag, att centralorganisationens medlemsförbund tillsammans strävar efter en löneuppgörelse som till sin nivå är jämförbar med den tyska industrins lönehöjningslinje. Enligt Rönni-Sällinen skulle det för arbetstagarna i PAM:s branscher innebära en cirka 200 euros höjning. Hon ser en motsvarande justering av reallönerna under ett par års tid som skäligt även för servicebranschernas arbetsgivare.

I den tyska överenskommelsen ingick förutom bestående höjningar även en stor engångsersättning. Ersättningen betalas ut skattefritt, vilket ökar dess betydelse för arbetstagarna. PAM påminner om att en liknande köpkraftsåtgärd i Finland vore att återföra betalningen av de socialskyddsavgifter till arbetsgivarna som överfördes på arbetstagarna i samband med konkurrenskraftsavtalet.

”Arbetstagarna slöt tidigare konkurrenskraftsavtalet för att företagens konkurrenskraft skulle förbättras i ett svårt världsläge. Nu är det företagens tur att stödja arbetstagarna med en överföring av avgifterna. Det skulle göra det lättare att hitta samförstånd i förhandlingsborden där trycket redan är stort”, berättar Rönni-Sällinen.

PAM:s styrelse beslutade på torsdag att säga upp handelns kollektivavtal och åtta andra kollektivavtal. Avtalen berör över 200 000 anställda. Enligt alla dessa avtal skulle man avtala om löneförhöjningarna för året 2023 före den 15 december. Finsk Handel vägrade helt och hållet föra löneförhandlingar för handelns del och med arbetsgivarförbundet Palta kunde man inte nå en löneuppgörelse för de åtta andra branscherna. Härnäst blir det normala kollektivavtalsförhandlingar i alla dessa branscher där utöver lönerna även alla andra anställningsvillkor ska förhandlas.

PAM förhandlar kollektivavtalen i sammanlagt 30 branscher. De berör ca 410 000 arbetstagare.

PAM är med i FFC-förbundens samordning

PAM:s styrelse beslutade att PAM förbinder sig till de FFC-anslutna fackförbundens samarbete som eftersträvar en gemensam avtalslösning som tryggar löntagarnas köpkraft. PAM:s styrelse ansåg att det är viktig att samarbetet påbörjas och att det stärker alla förbunds förhandlingskraft.

Sök