Skip to content
Nyheter

16.06.2023 17:17

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen: Ständerhuset kom med ett krasst besked – regeringen slår mot de lågavlönade

”Regeringsprogrammet är överraskande fräckt. Regeringspartierna slår mot de lågavlönade på olika sätt samtidigt som de delar ut pengar till alla i form av skattelättnader”, säger Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen

”Det har funnits spekulationer om olika beslut som klingat dåligt i våra öron. Vi har försökt förbereda oss för dem och gjort vårt bästa för att berätta i offentligheten vad dessa förslag skulle innebära. Vi förväntade oss dock inte att regeringsförhandlarna var beredda att tillföra så mycket osäkerhet i låginkomsttagarnas liv”, säger Annika Rönni-Sällinen.

Enligt regeringsprogrammet ska bostadsbidraget skäras ned med ett enormt belopp på 360 miljoner euro med ett löfte om att nedskärningen inte kommer att inriktas på de med de lägsta inkomsterna.

”Det är klart att medel- och höginkomsttagarna inte får bostadsbidrag. Bostadsbidragstagarna är alla låginkomsttagare”, påpekar Rönni-Sällinen.

Enligt Rönni-Sällinen är en del av de förändringar som nu finns i regeringsprogrammet sådana att de inte kommer att leda till det önskade slutresultatet utan försvårar helt klart låginkomsttagarnas liv.

”En arbetslös arbetstagare har inte möjlighet att flytta till tillväxtcentra för att arbeta i låglönesektorer som lider av arbetskraftsbrist när inkomsterna inte räcker till boende. I tillväxtcentra är levnadskostnaderna så höga att det inte är lätt att klara av dem ens med nuvarande bostadsbidrag.”

Uppsägningsskyddet och nivån på arbetslöshetsskyddet utgör en helhet med tanke på individens trygghet och arbetsmarknadens funktion. Om arbetslöshetsskyddet är svagt, behövs ett bättre skydd mot uppsägning. Men om arbetslöshetsskyddet är bra och vägen från ett jobb till ett annat fungerar, kan uppsägningsskyddet vara svagare.

”Men regeringen planerar att försvaga både uppsägnings- och arbetslöshetsskyddet. De försvagar allt.”

Enligt regeringsprogrammet ska arbetslöshetsskyddet försvagas bland annat så att det blir svårare att få rätt till utkomstskydd, barntilläggen slopas och arbetslöshetsskyddet ska minskas gradvis, vilket i praktiken förkortar utkomstskyddets längd för låginkomsttagare.

När uppsägningsskyddet försvagas, kommer det att bli lättare att bli arbetslös. Enligt regeringsprogrammet skulle ”ett sakligt skäl” räcka som grund för uppsägning. Nu kräver lagstiftningen att ett arbetsavtal endast kan sägas upp av ”vägande och sakliga skäl”.

”Till exempel kan en försening vara ett sakligt skäl, men det är inte ett vägande skäl. I praktiken skulle uppsägningen nästan alltid vara laglig om detta förslag genomförs. Här närmar vi oss godtycke och är långt ifrån ett tryggt arbetsliv.”

Den nya regeringen vill också utöka möjligheterna till lokala förhandlingar i företag som inte tillhör arbetsgivarförbund.

Regeringsförhandlarna har också meddelat att de kommer att begränsa politiska strejker och sympatistrejker, det vill säga utöka antalet strejker som anses olagliga, öka mängden strejkböter avsevärt och ta fram en ny bot på 200 euro för dem som deltar i en olaglig strejk.

”Jag anser att det här är en skrämmande utveckling ur demokratisynvinkeln. Det är ändå tröstande att de framtida regeringspartiernas gemensamma intentioner finns nedtecknade i regeringsprogrammet. Det är en lång väg kvar innan de genomförs och blir riksdagens beslut. Under den tiden kan beslut fortfarande påverkas på många sätt i ett samhälle som Finland”, konstaterar Rönni-Sällinen

Sök