Skip to content
Nyheter

02.02.2023 17:54

PAM:s Rönni-Sällinen bestört över att strejk skjuts upp: ”begränsar strejkrätten”

Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen är bestört över att strejkerna som varslats för måndag skjuts upp. Riksförlikningsmannens byrå meddelade idag att de begärt att arbets- och näringsministeriet skjuter upp strejken med två veckor. Beslutet motiverades med att konfliktåtgärderna inom handeln skulle hota kritiska tjänster.

”Det är en begränsning av arbetstagarnas strejkrätt som man gått inför på skakiga grunder.  PAM har varslat om en tre dagars strejker 14 dagar före de skulle börja. Den lagstadgade tiden måste räcka till för att ordna så att strejkerna inte hotar försörjningsberedskapen. Man har motiverat uppskjutningen av strejkerna med något man kunde ha fixat för länge sedan”, säger Rönni-Sällinen och berättat att man inte varit i kontakt med PAM på förhand. Beslutet att skjuta upp strejken kom som en fullständig överraskning.

PAM:s styrelse sammanträder på fredag för att omvärdera det ändrade läget.

”Tydligen är handelsanställdas betydelse för samhället viktigare än arbetsgivaren hittills medgett. Det betyder att även PAM måste omvärdera förhandlingsläget och åtgärderna. Nu när arbetsgivarsidan också är medveten om de anställdas värde, skulle det inte då vara dags att höja lönerna?”, frågar Rönni-Sällinen.

Sök