Skip to content
Nyheter

08.11.2022 17:01

PAM:s Rönni Sällinen: Finsk Handels beslut är arrogant och ansvarslöst

Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen anser att Finsk Handels styrelses beslut att vägra förhandla om handelsbranschens löner är arrogant ansvarsflykt. PAM och Finsk Handel skulle i höst förhandla om handelsbranschens löneförhöjningar.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

I handelns kollektivavtalsförhandlingar i februari kom avtalsparterna överens om att avtalsperiodens andra års löneförhöjningar skulle förhandlas före den 15 december 2022. Om en löneuppgörelse inte skulle nås före tidsfristen, kan kollektivavtalet sägas upp i normal ordning med en månads uppsägningstid så att avtalet löper ut den 31 januari 2023. Idag har Finsk Handels styrelse med sitt beslut meddelat att de inte avser förhandla om förhöjningarna med PAM.

”Jag är besviken på Finsk Handels beslut. Hittills har vi i PAM tagit för givet att man håller fast vid det som avtalats och man kan lita på Finsk Handels ord. Nu har situationen förändrats. Finsk Handels ensidiga meddelande tyder på arrogans gentemot förhandlingarna och därmed mot de anställda inom handeln”, kommenterar Rönni-Sällinen.

Finsk Handels motiveringar för att vägra förhandla håller inte. Enligt Rönni-Sällinen är arbetsgivarnas beslut ansvarslöst. Det försämrar förtroendet för överenskommelser samt arbetstagarnas tillit till framtiden och en förutsägbar inkomstutveckling. Hon konstaterar att förhandlingsläget nu ses i nytt ljus. I detta läge är det inte heller obetydligt hur det ömsesidiga förtroendet mellan parterna värderas.

”Vi granskar nu förhandlingsläget och fortsättningen. Finsk Handels beslut förändrar inte våra egna målsättningar. Vi strävar fortfarande efter rättvisa lönehöjningar som tryggar köpkraften för arbetstagarna i servicebranscherna", avslutar Rönni-Sällinen.

Sök