Skip to content
Nyheter

15.01.2024 17:15

STOP nu!-demonstration torsdagen den 1 februari i Helsingfors – kom med!

Löntagarcentralorganisationerna FFC och STTK sammankallar STOP nu!-demonstrationen mot regeringens försämringar i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten torsdagen den 1 februari. Demonstrationen ordnas kl. 12.00–14.00 på Senatstorget i Helsingfors.

Fackförbunden och löntagarcentralorganisationerna har lyft fram hur hårt många människor av drabbas av besluten samt hur liten inverkan på sysselsättningen och hur små inbesparingar en del av åtgärderna medför. FFC och fackförbunden är bekymrade över de konsekvenser lagändringarna innebär för enskilda människor och arbetsmarknaden. Regeringen har inte tagit oron på allvar eller gått med på en genuin dialog med arbetstagarna och fackföreningsrörelsen.

Därför bjuder FFC och STTK in alla medborgare och medborgarorganisationer som är bekymrade över regeringens politik att delta i demonstrationen. Organisationerna vill tillsammans sända ett budskap till regeringen som försvagar villkoren i arbetslivet och finländarnas välfärd: nu måste regeringen trycka på bromsen när det gäller beredningen av reformerna.

– De första försämringarna, som drabbar arbetslösa, har trätt i kraft och regeringen bereder redan följande försämringar. De försämringar som väntar runt hörnet handlar om att göra det lättare för arbetsgivare att säga upp arbetstagare, att göra den första sjukdagen oavlönad och att begränsa strejkrätten. Genom att försvaga rättigheterna i arbetslivet öppnar regeringen portarna för kraftigt ökad ojämlikhet i det finländska samhället, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. 

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen uppmuntrar alla att delta i demonstrationen.

—Vi står inför en aldrig förut sedd situation. Ingen regering har tidigare förbisett arbetstagarna på det sätt som den sittande regeringen gör med sin politik. Nu är det dags att visa att vi helt enkelt inte kan godkänna

För de demonstranter som kommer från andra delar av Finland ordnas avgiftsfria busstransporter från landskapscentrumen. På torget serveras också mat och det ordnas program. Flera medborgarorganisationer har redan meddelat att de deltar i demonstrationen. 

Läs mera om demonstrationen och hur man deltar

Sök