Skip to content
Artiklar

01.11.2022 08:04

Verktyg för psykisk hälsa

Verktygslådan för bättre psykisk hälsa erbjuder lättanvända medel och metoder för att stödja psykisk hälsa och förebygga psykiska problem i vardagen på arbetsplatserna.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Telma Rivinoja kannustaa tutkimaan omaa mielen hyvinvoinnin tilannetta ja ottamaan sen rohkeasti puheeksi työpaikoilla. Kuva: Telma Rivinoja

Välbefinnande i arbetslivet skapas varje dag i vardagen. Därför kan till synes små vardagliga saker ha en stor betydelse för välbefinnandet. Verktygslådan för psykisk hälsa av Arbetshälsoinstitutet är en webbplats som erbjuder gratis verktyg och material för användning på arbetsplatser.

Till exempel med hjälp av arbetsvälbefinnandetestet Hur mår du? kan var och en fundera på sitt eget psykiska välbefinnande. Testet ger en situationsbild av det egna välbefinnandet i arbetet utifrån undersökt information och vid behov tips och anvisningar. Tanken är att var och en kan använda det självständigt, men man kan också komma överens i arbetsgemenskapen om att göra det samtidigt på arbetshälsodagen.

”Det tar ungefär fem minuter att göra testet. Därefter ger verktyget råd och tips anpassade efter din egen situation – oavsett om det handlar om att tackla utmaningar eller att behålla en bra situation. Vi har fått mycket beröm för det här”, säger specialsakkunnig Telma Rivinoja vid Arbetshälsoinstitutet.

Rivinoja rekommenderar att man gör testet som ett verktyg för självreflektion.

”Med hjälp av resultaten kan det vara lättare att sätta ord på sina känslor, och vid behov kan man använda dem som underlag i samtal med chefen eller företagshälsovården”, säger hon.

För förtroendevalda rekommenderar hon återhämtningsräknaren. Med den kan man evaluera arbetsförhållanden på sin arbetsplats ur återhämtningssynpunkt, samt verktyget för rusmedelsprogram som i sin tur hjälper organisationen att ta fram ett rusmedelsprogram som är lämpligt för organisationen.

Rivinoja påminner dock att både arbetsvälbefinnandetestet och andra verktyg är endast hjälpmedel inför det viktigaste: att ha ett gemensamt samtal på arbetsplatsen. Det är viktigt att ta upp eventuella utmaningar kring den egna arbetshälsan och komma med förslag till förbättringar med den egna chefen.

”Det är viktigt för anställda att komma ihåg att arbetsgivaren har ansvar för att arbetet inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller välbefinnande. Men om det finns utmaningar med välbefinnandet på jobbet, är det vårt eget ansvar att ta upp dem i diskussionerna på arbetsplatsen så att man kan hitta lösningar på dem, säger hon.

Keywords:

arbetarskydd

Sök