Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Betalning av medlemsavgift

Uppdaterad: 11.01.2022

Det finns två sätt att betala medlemsavgiften. Det bekvämaste sättet är att arbetsgivaren drar av avgiften från din lön. Men du kan också betala medlemsavgiften själv. Servicefackets medlemsavgift är 1,5 procent av bruttolönen och inkluderar arbetslöshetskassans medlemsavgift. Avgiften kan dras av i beskattningen.

Den lätta vägen: arbetsgivaren drar av

Det allra enklaste är att låta arbetsgivaren inkassera medlemsavgiften direkt från lönen. Du behöver bara göra upp ett inkasseringsavtal med arbetsgivaren och kontrollera varje månad i din lönespecifikation att avgiften dragits av korrekt. Arbetsgivaren är skyldig att ge en lönespecifikation. Gör ett inkasseringsavtal med arbetsgivaren på följande sätt:

Elektroniskt  inkasseringsavtal (välj detta om du vill att PAM skickar avtalet direkt till din arbetsgivare)

Utskrivbart avtal för betalning av avgift (välj detta om du vill skicka avtalet till din arbetsgivare själv)

Arbetsgivaren kan börja inkassera medlemsavgifter från lönen när ett skriftligt avtal om inkassering av medlemsavgifter till fackförbund ingåtts med arbetstagaren.

Inbetalning av medlemsavgiften påbörjas först månaden efter den månad då avtalet ingicks. Om du anslutit dig mitt i månaden och vill att medlemskapet ska träda i kraft genast fr.o.m. anslutningsdatumet, måste du själv betala medlemsavgiften för en del av månaden. Då skickar vi dig en bankgiroblankett för betalning av avgiften. Storleken på medlemsavgiften för en del av månaden räknas ut som följer:

 • Först räknar du ut medlemsavgiften för en hel månad. Multiplicera anslutningsmånadens bruttolön med den gällande medlemsavgiftsprocenten och dividera med 100.
  Exempel: bruttolön 1500 € och procentsatsen 1,5 %  –> 1,5 x 1 500 / 100 = 22,50 €.
   
 • Sedan räknar du ut avgiften för delen av månaden. Dividera medlemsavgiften för en hel månad med 21 och multiplicera med antal arbetsdagar från anslutningsdagen till månadens slut.
  Exempel: medlemsavgift/månad 22,50 € och 10 arbetsdagar–> 22,50 € / 21 x 10 = 10,70 €.

Om du betalar medlemsavgiften själv

Det lättaste sättet är att låta arbetsgivaren dra av avgiften automatiskt från lönen. Då behöver du bara kontrollera i din lönespecifikation att avgiften dragits av korrekt.

Om det för någon orsak inte är möjligt för arbetsgivaren att inkassera avgiften eller om du inte vill det, är det enklast att använda e-faktura.

Ta i bruk e-fakturan

 • Logga in dig i nätbanken
 • Välj Palvelualojen ammattiliitto PAM/Servicefacket PAM i listan över de fakturerande företag som skickar ut e-fakturor
 • Ange din personbeteckning för e-fakturering

Så här använder du e-fakturan

PAM skickar din medlemsavgift som e-faktura till nätbanken den 25 dagen varje månad. Förfallodagen för medlemsavgiften är den 15:de dagen följande månad. I medlemsavgiftsfakturan syns automatiskt det belopp som har debiterats som medlemsavgift under den förra månaden.

Du måste själv ändra beloppet så att det motsvarar medlemsavgiften som ska dras av på månadens lönesumma.
I e-fakturan finns en länk till memlemsavgiftsräknaren, som du kan använda för att räkna ut medlemsaviftens storlek.

De flesta banker erbjuder möjligheten att beställa alarm för e-fakturor som anlänt till nätbanken via textmeddelanden eller
e-postmeddelanden. På det här sättet glöms de inte bort i nätbanken.

Du kan använda beräkningsformeln längst nere på sidan eller räkna ut din medlemsavgift med vår räknare

Betalning av medlemsavgiften via medlemstjänsten

Om du inte kan eller inte vill utnyttja e-fakturor, betala din medlemsavgift själv varje månad i samband med lönebetalningen i e-tjänsten (inloggning med bankkoder eller mobilcertifikat).

I samband med anslutningen och därefter i början av varje år får du en referenslista som du ska använda för betalning av medlemsavgiften. Referenslistan har ett referensnummer för varje månad. Har du tappat bort din förteckning över betalningsreferenser finner du den i e-tjänsten

Beräkningsformel för medlemsavgiften

Räkna storleken på varje månads medlemsavgift utgående ifrån lönespecifikationen eller lönekvittot med följande formel: medlemsavgiftsprocenten (1,5) gånger din bruttolön (=beskattningsbaMedlemsavgiften till exempel räknat på en 1500 euros bruttolön:

0,015 x 1500 = 22,50 €.

Medlemsavgift betals på

 • alla skattepliktiga löneinkomster, förmåner och arvoden,
 • semesterersättning
 • deltidsarbete fastän a-kassan bär upp medlemsavgift på den jämkade arbetslöshetspenning som den betalar för samma tid.
 • A-kassan drar av medlemsavgiften från den dagpenning och de förmåner som den betalar ut.

Läs mer

Medlemsförmåner