Redigerat: 09.11.2017 - 10:15

Nyckelord: Medlemsavgift

Betalning av medlemsavgift

Det finns två sätt att betala medlemsavgiften. Det bekvämaste sättet är att arbetsgivaren drar av avgiften från din lön. Men du kan också betala medlemsavgiften själv. Avgiften kan dras av i beskattningen.

Den lätta vägen: arbetsgivaren drar av

Det allra enklaste är att låta arbetsgivaren inkassera medlemsavgiften direkt från lönen. Du behöver bara göra upp ett inkasseringsavtal med arbetsgivaren och kontrollera varje månad i din lönespecifikation att avgiften dragits av korrekt. Arbetsgivaren är skyldig att ge en lönespecifikation. Gör ett inkasseringsavtal med arbetsgivaren på följande sätt:

Elektroniskt  inkasseringsavtal (välj detta om du vill att PAM skickar avtalet direkt till din arbetsgivare)

Utskrivbart avtal för betalning av avgift (välj detta om du vill skicka avtalet till din arbetsgivare själv)

Arbetsgivaren kan börja inkassera medlemsavgifter från lönen när ett skriftligt avtal om inkassering av medlemsavgifter till fackförbund ingåtts med arbetstagaren.

Inbetalning av medlemsavgiften påbörjas först månaden efter den månad då avtalet ingicks. Om du anslutit dig mitt i månaden och vill att medlemskapet ska träda i kraft genast fr.o.m. anslutningsdatumet, måste du själv betala medlemsavgiften för en del av månaden. Då skickar vi dig en bankgiroblankett för betalning av avgiften. Storleken på medlemsavgiften för en del av månaden räknas ut som följer:

  • Först räknar du ut medlemsavgiften för en hel månad. Multiplicera anslutningsmånadens bruttolön med den gällande medlemsavgiftsprocenten och dividera med 100.
    Exempel: bruttolön 1500 € och procentsatsen 1,5 % för år 2016 –> 1,5 x 1 500 / 100 = 22,50 €.

  • Sedan räknar du ut avgiften för delen av månaden. Dividera medlemsavgiften för en hel månad med 21 och multiplicera med antal arbetsdagar från anslutningsdagen till månadens slut.
    Exempel: medlemsavgift/månad 22,50 € och 10 arbetsdagar–> 22,50 € / 21 x 10 = 10,70 €.

Om du betalar medlemsavgiften själv

Det lättaste sättet är att låta arbetsgivaren dra av avgiften automatiskt från lönen. Då behöver du bara kontrollera i din lönespecifikation att avgiften dragits av korrekt.

Om det för någon orsak inte är möjligt för arbetsgivaren att inkassera avgiften eller om du inte vill det, är det enklast att använda e-faktura fr.o.m. början av 2017.

Du tar e-fakturatjänsten i bruk i din nätbank. Då får du varje månad automatiskt en e-faktura med korrekt referens i din nätbank. Fakturan är alltid lika stor som den medlemsavgift som du betalat föregående månad. Vid behov kan du ändra beloppet innan du bekräftar fakturan i din nätbank, om din lön varit en annan än månaden innan. Du kan använda beräkningsformeln nedan eller räkna ut din medlemsavgift med vår räknare

Om du inte kan eller inte vill utnyttja e-fakturor, betala din medlemsavgift själv varje månad i samband med lönebetalningen i den elektroniska medlemstjänsten (logga in med ditt medlemsnummer och lösenord).

I samband med anslutningen och därefter i början av varje år får du en referenslista som du ska använda för betalning av medlemsavgiften. Referenslistan har ett referensnummer för varje månad. Om du tappar listan kan du be om en ny genom att skicka e-post till jasenrekisteri@pam.fi (eller ringa servicenumret 030 100 600). När du använder e-faktura behöver du inte skriva in referenserna själv utan de anges på den månatliga e-fakturan automatiskt.

Beräkningsformel för medlemsavgift
Räkna ut storleken på varje månads medlemsavgift utgående från lönespecifikationen för månaden. Multiplicera din bruttolön (=skattepliktiga inkomsterna) med den gällande medlemsavgiftsprocenten och dividera med 100.

Exempel: år 2016 medlemsavgiftsprocent 1,5 % och bruttolön 1500 € –>  1,5 x 1 500 / 100 = 22,50 €.

Medlemsavgift betalas på

  • alla skattepliktiga löneinkomster, förmåner och arvoden,
  • semesterersättning
  • deltidsarbete fastän a-kassan bär upp medlemsavgift på den jämkade arbetslöshetspenning som den betalar för samma tid.
  • A-kassan drar av medlemsavgiften från den dagpenning och de förmåner som den betalar ut.