Redigerat: 11.10.2016 - 16:01

Nyckelord: Medlemsavgift

Betalning av medlemsavgift

Det finns två sätt att betala medlemsavgiften. Det bekvämaste sättet är att arbetsgivaren drar av avgiften. Men du kan också betala själv. Medlemsavgiften kan dras av i beskattningen.

Den lätta vägen: arbetsgivaren drar av

Det allra enklaste är att låta arbetsgivaren dra av avgiften direkt från din lön. Du behöver bara göra upp ett avtal om det med arbetsgivaren och kolla varje månad löneuppgifterna i löneverifikatet. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig ett löneverifikat. Gör upp avtalet med din arbetsgivare enligt följande:

Elektroniskt avtal för betalning av avgift (välj detta om du vill att PAM skickar avtalet direkt till din arbetsgivare)

Utskrivbart avtal för betalning av avgift (välj detta om du vill skicka avtalet till din arbetsgivare själv)

Arbetsgivaren kan börja dra av medlemsavgifterna först när han har gjort upp ett avtal med arbetstagaren om betalning av medlemsavgiften.

Om du betalar medlemsavgiften själv

Du betalar själv medlemsavgiften om arbetsgivaren inte drar av den på lönen. Det mest praktiska är att låta arbetsgivaren dra av avgiften direkt från din lön. Medlemsavgifter kan betalas i den elektroniska medlemstjänsten (logga in med ditt medlemsnummer och lösenord).

Om du betalar medlemsavgiften själv ska du be om referenser för betalningarna på servicenumret 030 100 600 eller per e-post jasenrekisteri@pam.fi. En referenslista är det absolut mest praktiska sättet att betala medlemsavgifter t.ex. då du betalar den direkt på din egen dator. Referenslistan har ett referensnummer för varje månad.

Medlemsavgiften betalas på…

  • all skattepliktig inkomst som arbetsgivaren har betalat, förmåner och arvoden
  • semesterersättning
  • deltidsarbete, trots att arbetslöshetskassan skulle uppbära medlemsavgift för samma tid på överenskommen arbetslöshetsdagpenning
  • arbetslöshetskassan uppbär medlemsavgift på de dagpenningar och förmåner som den utbetalar

Tillhörande information