Skip to content

Du kan få befrielse från medlemsavgiften

En medlem i PAM kan vara frånvarande från arbetslivet av en godtagbar orsak. Medlemmen behöver inte betala medlemsavgift under den tiden. 

Det händer saker i livet, liksom i arbetslivet. I en del livssituationer är du berättigad till befrielse från medlemsavgiften. Sådana orsaker kan vara till exempel  

  • studier  
  • familjeledigheter  
  • värnplikt  
  • sjuk- och arbetslöshetsdagpenning från FPA.  

Du blir inte automatiskt befriad från medlemsavgift, utan du måste själv meddela PAM att du har en godtagbar orsak att vara frånvarande från arbetslivet. På så sätt förblir du medlem. PAM får exempelvis inte information om en familjeledighet direkt från arbetsgivaren, och därför är det viktigt att du själv är aktiv.   

Du är befriad från medlemsavgift om du inte får lön eller en förmån som betalas av arbetslöshetskassan. Om arbetslöshetskassan betalar dagpenning, tas förbundets och kassans medlemsavgift ut från dagpenningen. Om du däremot studerar och arbetar samtidigt, ska du betala medlemsavgiften från den lön du erhåller.  

Läs mer om olika livsförändringar och deras effekt på medlemsavgiften.

Meddela om tid utan lön som berättigar till befrielse från medlemsavgiften i PAM:s e-tjänst eller ring numret för medlemstjänster.  

Sök