Redigerat: 13.02.2015 - 08:53

Nyckelord: Arbetsvillkor, Lön

Förhandlingar om kollektivavtal

Hur blir ett kollektivavtal till?

Förslag till nya kollektivavtal begärs av fackavdelningarna

När kollektivavtalsperioden lider mot sitt slut begär förbundet förslag till nya kollektivavtal från fackavdelningarna. Avtalsexperterna på PAM gör sedan en sammanfattning av förslagen från fackavdelningarna och den behandlas av branschkommittéerna.

Förslag till nya kollektivavtal behandlas

PAM:s branschkommittéer behandlar förslagen från fackavdelningarna och gör vissa preciseringar.

Hur gällande kollektivavtal sägs upp

Gällande kollektivavtal måste sägas upp. Beslutet fattas av PAM:s styrelse. Vanligen sägs kollektivavtalen upp två månader innan avtalsperioden går ut.

Ofta lägger förbundet fram avtalsmål, åtminstone kvalitativa mål, när det säger upp de gällande avtalen. Löneökningsmålen läggs kanske fram först senare. Också arbetsgivaren lägger fram sina förslag till nytt kollektivavtal. 

När kollektivavtalet har sagts upp

När tiden för att säga upp kollektivavtal har gått ut inträder ett avtalslöst tillstånd, om parterna inte har hunnit ingå nya avtal. Under det avtalslösa tillståndet tillämpas det gamla kollektivavtalet fram till dess att ett nytt avtal har ingåtts. Det kallas efterverkan.

Under det avtalslösa tillståndet existerar ingen skyldighet att hålla sig till arbetsfred. Det innebär att arbetskonflikter, det vill säga strejker, är möjliga – och sannolika om det avtalslösa tillståndet drar ut på tiden. 

När förhandlingarna pågår

Under förhandlingarnas gång behandlas förhandlingsläget av branschkommittéerna. Också PAM-styrelsen behandlar läget regelbundet. Företrädare för PAM och arbetsgivarförbundet för förhandlingar utifrån sina egna mål tills de kommer fram till ett slutresultat som båda parter kan godkänna.

Hur förhandlingsresultaten kommer till

Förhandlingsresultaten behandlas i branschkommittéerna.

PAM:s styrelse godkänner eller avvisar de slutliga förhandlingsresultaten utifrån förslagen från branschkommittéerna. Förhandlingsresultat kan också gå vidare till representantskapet för beslut eller en rådgivande medlemsomröstning ordnas bland dem som berörs av avtalet. 

Också arbetsgivarna måste godkänna de slutliga förhandlingsresultaten. 

Medlemmarna får ett nytt avtal

De nya kollektivavtalen trycks upp och läggs också ut på nätet. Medlemmarna kan beställa ett exemplar av sitt branschavtal över nätet.

När avtalen träder i kraft är det viktigt att se till att avtalsvillkoren kommer medlemmarna till godo fullt ut. Det betyder att överenskomna förbättringar ska genomföras ute på arbetsplatserna. Var och en gör alltså klokt i att kontrollera att till exempel lönerna betalas ut enligt det nya kollektivavtalet. Annars har förhandlingarna förts i onödan.

Tillhörande information